Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730YO403 YRITTÄJYYSOPINNOT 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa pohtia yrittäjyyttä palkkatyön vaihtoehtona

Sisältö

  • yrityksen perustamisen vaiheet
  • rahoitus
  • yritysmuodot
  • liiketoimintasuunnitelma

Edeltävä osaaminen

Ei edeltävää osaamista

Toteutus ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät.
2. Etäopetus: Itsenäinen tehtäväpaketti.
Arviointi asteikolla 1 – 5

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2): Opiskelija ymmärtää liiketoimintasuunnitelman perusperiaatteet. 

Hyvä taso (3-4):  Opiskelija osaa laatia uskottavan liiketoimintasuunnitelman.

Erinomainen taso (5):  Opiskelija pystyy tuottamaan liikeideallaan lisäarvoa jo olemassa oleville markkinoille. Opiskelija pystyy perustelemaan sen liiketoimintasuunnitelmalla.

Oppimateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan tehtäväkohtaisesti.

  • No labels