Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730SJ302 SÄHKÖSUUNNITTELUN JATKOKURSSI 2 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee sähkösuunnitteluun liittyvät syvemmät tekniikat ja sähkösuunnitteluohjelmiston ominaisuudet
  • hallitsee suunnitteluprosessin läpiviennin

Sisältö

  • sähköjohdon mitoitus ja suojaus
  • sähkösuunnitteluprojektin eteneminen
  • sähkösuunnitteluohjelmiston automaattiset toiminnot
  • koneturvallisuusjärjestelmän suunnittelu

Edeltävä osaaminen

0730SS303 Sähkösuunnittelun perusteet

Toteutus ja arviointi

Luentoja ja harjoituksia, etäopiskelua, tentti

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2):  Opiskelija hallitsee perustasoisen sähkösuunnitelman laadinnan ja osaa tehdä jakeluverkkoon liittyviä sähködynaamisia laskelmia.

Hyvä taso (3-4):  Opiskelija hallitsee hyvätasoisen sähkösuunnitelman laadinnan ja kykenee tekemään jakeluverkkoon liittyviä sähködynaamisia laskelmia.

Erinomainen taso (5): Opiskelija osoittaa työskentelyssään kehittävää asennetta, osaa soveltaa sähkösuunnittelua ja koneturvallisuutta sekä haluaa jakaa osaamistaan myös muille ja hyödyntää osaamistaan osaksi ryhmän yhteistä toimintaa.

Oppimateriaali

Mäkinen Markku J.J., Kallio Raimo: Teollisuuden sähköasennukset, Otava 2004

  • No labels