Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

YMPÄRISTÖTEHOKKUUS, 15 OP

Ympäristötehokkuus, 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää jätteet osana materiaalikiertoa ja liiketoimintamahdollisuutena kuitenkin niin, että ensisijainen tavoite on jätteen määrän vähentäminen
  • osaa työskennellä kehittämis- ja suunnitteluprojektissa osana ryhmää, raportoida ja esittää tulokset ja tehdä itsearvioinnin
  • kehittää yrityksen tai julkisyhteisön toimintaa tekemällä jätehuoltosuunnitelman, tekemällä auditoinnin, ideoimalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia
  • tuntee energiatehokkuuden käsitteet ja taustan
  • ymmärtää millaisin keinoin yhdyskuntarakenteen energiatehokkuutta voidaan parantaa
  • tuntee viestinnän ja markkinoinnin perusteet
  • tuntee yrityksen ympäristölainsäädännön oleelliset kohdat
  • No labels