Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0745MJ03: MATERIAALITEHOKKUUS, -KIERRÄTYS JA JÄTEHUOLTO, 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää jätteet osana materiaalikiertoa ja liiketoimintamahdollisuutena kuitenkin niin, että ensisijainen tavoite on jätteen määrän vähentäminen
  • osaa työskennellä kehittämis- ja suunnitteluprojektissa osana ryhmää, raportoida ja esittää tulokset ja tehdä itsearvioinnin
  • kehittää yrityksen tai julkisyhteisön toimintaa tekemällä jätehuoltosuunnitelman, tekemällä auditoinnin, ideoimalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Sisältö

Yrityksen, asuinkiinteistöjen ja julkisorganisaatioiden jätehuolto. Peruskalusto (astiat, tyhjennyskaluston yms.). Kustannuslaskenta, kilpailutus. Ongelmajätteet ja niiden varastointi ja hävitys. Jätehuoltokartoitus, jätehuollon kehittämissuunnitelma. Huoltovarmuus ja poikkeustilanteet

Toteutus ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät.
2. Etäopetus: Itsenäinen tehtäväpaketti.
Arviointi asteikolla 1 – 5 ja arviointikriteerit.

Oppimateriaali

Sovitaan opintojakson alussa..

  • No labels