Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

MUUT AMMATTIOPINNOT 15 OP

0730MEKTÄ Mekaniikkasuunnittelun täydennys 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • syventää robotiikan tietojaan ja ohjelmointitaitojaan
  • osaa tehdassuunnittelun perusteet
  • hallitsee dynaamisten kuormitusten vaikutuksia rakenteisiin
  • osaa määrittää nivelmekanismien nopeuksia ja kiihtyvyyksiä
  • syventää taitojaan 3D-mallinnuksessa
  • No labels