Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

MUUT AMMATTIOPINNOT  15 OP

0730AUTTÄ Automaatiosuunnittelun täydennys 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • syventää robotiikan tietojaan ja ohjelmointitaitojaan
  • osaa tehdassuunnittelun perusteet
  • osaa soveltaa väylä- ja valvomo-ohjausta automaatiosuunnittelussa
  • tuntee turvallisuusriskit tuotantoautomaatiossa ja osaa välttää niitä
  • osaa ohjelmoida C++-kielellä
  • syventää sähkösuunnittelutaitojaan

Mekaniikkasuunnittelun täydennyksen kaksi ensimmäistä opintojaksoa Robotiikan jatkokurssi ja Tehdassuunnittelu kuuluvat myös tähän moduuliin.

  • No labels