Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0730TYÖP TYÖPAIKKAOPINNOT 15-30 OP

Osaamistavoitteet

Mekatroniikkainsinöörikoulutuksessa on mahdollista perinteisen työharjoittelun lisäksi suorittaa työpaikkaopintoja. Niiden tarkoitus on syventää opinnoissa saatuja tietoja ja taitoja sekä soveltaa niitä käytäntöön esimerkiksi kappaletavarateollisuudessa tehtävien työpaikkaopintojen avulla. Tavoitteena ymmärtää todellisen tuotantotoiminnan lainalaisuuksia ja käytännössä oppia ”pyörittämään” tuotantoa, jossa ihmisten hallinta on keskeinen tekijä. Tavoitteena on myös tehdä työpaikkaopinnoista kunnollinen raportti ja harjoittelupäiväkirja. Työpaikkaopintojen laajuus on 15-30 opintopistettä.

Suoritustapa ja arviointi

Opiskelija on päävastuussa harjoittelupaikan haussa, mutta häntä avustetaan tarvittaessa. Harjoittelun tulee olla moni­puolista työskentelyä, josta voi olla viisi viikkoa tuotannollisia tehtäviä ja vähintään viisi viikkoa suunnittelu-, kehitys- ja/tai tutkimustyötä. Työtehtäviin tulee kuulua laatuun, tuotannonohjaukseen, talouteen ja johtamiseen liittyviä tehtäviä.

Hyväksyttyä suoritusta varten täytyy suorittaa seuraavaa:

  • harjoittelun suoritus
  • yrityksen arvio harjoittelusta
  • yhteydenpito ohjaajaan (Tekniikan ala)
  • loppuraportti: harjoittelun prosessin kuvaus: mitä on tehtiin, mitä on opittiin ja miksi?
  • seminaariesitys
  • No labels