Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohjeita videoiden tekemiseen

 Tallenteet opetuksessa (3.4.2014 työpajan esitysmateriaalia)

 

 

DYNASTART

Opiskelijoiden oppimistehtävinään tekemiä videoita Dynastart -palvelussa

Opetuksessaan Dynastartia hyödyntäneet opettajat (Sari Suominen, Joanna Vihtonen) nostivat esiin mm. seuraavia seikkoja:

    • Videomuoto: Opiskelija joutuu tiivistämään ja kuvaamaan liikeideoitaan uudella tavalla.
    • Dynastart-videoiden avulla myös muiden työt tulevat näkyvämmäksi ja mahdollistavat entistä tehokkaamman vertaisoppimisen (videot ovat myös muissa opintojaksoissa opinto/case -materiaalia).
    • Videoiden avulla yritykset pääsevät tutustumaan konkreettisesti ja tiiviissä muodossa siihen, mitä opiskelijat osaavat tehdä.
    • Yksi yritysyhteistyön kanava, jossa yritykset voivat myös markkinoida omia palvelujaan opiskelijoille: työelämä ja opiskelijat toimivat samassa ympäristössä rinta rinnan.

LAMKin VIDEOPALVELU

LAMKin videopalvelu video.lamk.fi luentotallenteiden tai video-oppimistehtävien tekemiseen ja jakamiseen

Jos teet tallenteita Funet Tiimi Adobe Connectilla, ks. ensin ohjeet järjestelmän käyttöön

Videoiden hyödyntäminen opetuksessa, esimerkkejä Tekniikan alalta

Lahden ammattikorkeakoulun opettajat Rami Viksilä ja Rami Kivilahti Tekniikan alalta käyttävät videoita apuna opetuksessaan. Käyttökohteita on monia ja tapoja toteuttaa yhtä paljon. Videoita voidaan esimerkiksi kuvata suoraan oppitunnilta, koostaa opetusmateriaali videoksi, videoida teoriaosuus etukäteen tutustuttavaksi tai ohjeistaa harjoitukset videolla.

- Olen käyttänyt videoita työssäni monilla eri tavoilla, herätteenä, yhteenvetona ja eniten luentojen ajasta ja paikasta riippumattomana jakelukanavana, luettelee Rami Viksilä.

Molemmat Ramit kertovat käyttävänsä videoita opetuksen tukena, täydentävänä tekijänä.

- Videoiden käyttö monipuolistaa opetusmenetelmiä ja joustavoittaa omaa työtäni. Videon katsominen on ajasta ja paikasta riippumatonta ja toistettavissa niin usein kuin tarvitsee. Monia rutiininomaisia asioita voi videoida ja samaa videota voi käyttää toisenkin kerran, Rami Kivilahti kertoo. Hän käyttää videoita esimerkiksi lähituntien nauhoittamiseen, opetusaihioiden valmisteluun etukäteen, matematiikassa ratkaisujen mallina tai tehtävien ratkaisun edistämisessä, sekä ohjelmoinnissa tehtävänantoihin ja yksityiskohtaisten asioiden selittämiseen. Toimivimmat videot on kestoltaan noin 2-12 minuuttisia täsmäiskuja. Ramin mukaan osa opiskelijoista pitää videoiden käytössä siitä, että tiettyä aihealuetta voi käydä läpi omaan tahtiin ja tarvittaessa useampaan kertaan paikasta riippumatta.

Miten videoita toteutetaan?

Käytännössä videon käyttö muodostuu kolmesta vaiheesta, suunnittelu, kuvaus ja julkaisu. Videon voi kuvata esimerkiksi videokameralla, kännykällä, tabletilla tai webkameralla. Aineistoa voi koostaa liikkuvan kuvan lisäksi myös esimerkiksi valokuvista tai powerpoint-dioista.

- Videoiden tekemisessä pitää huomioida käsikirjoituksen merkitys, varmistaa kuvaustilanteessa työrauha ja miettiä, miten valmiit videot jaetaan opiskelijoille. Myös digitaaliset oikeudet tulee huomioida, mitä saa tallentaa ja mitä tallenteessa saa näkyä, Rami Viksilä huomauttaa. 

- Kaikki opetus jota voidaan näyttää tietokoneen näytöltä (ohjelmien käyttö jne..) on erittäin helppoa toteuttaa screencastimäisesti, jolloin kynnys käyttää videoluentoja on usein pienempi. Tällöin luennoitsijan ei itsensä tarvitse näkyä kuvassa, vaan ainoastaan opetettava sisältö näkyy kuvassa, hän vinkkaa.

Viksilä kertoo lataavansa videon yleensä johonkin videonjulkaisupalveluun, esim. YouTubeen ja sieltä se on helposti upotettavissa opetuksessa käytettäviin sovelluksiin, kuten Reppuun.

- Video tehostaa oppimista, edesauttaa huomattavasti opintojakson läpäisyä ja tukee suurempien opiskelijaryhmien opetusta perinteistä luentoa paremmin, Viksilä sanoo.

Salpauksen tarjoilijakoulutuksessa videoilla näytetään esimerkkiä ja harjoitellaan asiakaspalvelua

Salpauksessa opettajat Kaija Taipale ja Riikka Pöllänen ovat ottaneet videot luontevaksi osaksi tarjoilijoiden koulutusta. Heidän tekemissä videoissa näytetään mallia esimerkiksi astioiden kantamisesta ja kassatyöskentelystä. Kun aiemmin opettaja on näyttänyt mitä tehdä ja opiskelijat ovat tehneet perässä, voi videon avulla isompikin porukka oppia, kokeilla ja kerrata omaan tahtiin. Kaksikko on sekä kuvannut videoita itse, että laittanut opiskelijat iPadin eteen.

- Opiskelijat ovat videoineet näyttelemänsä asiakasapalvelutilanteen, kuten asiakkaan vastaanottamisen tai humalaisen poistamisen ravintolasta. Sen jälkeen video on näytetty koko luokalle, Riikka ja Kaija kertovat.

Riikka ja Kaija ovat huomanneet, että opiskelijat tekevät mieluummin videon, kuin esittävät tilanteen luokan edessä.

- Videolta opiskelijat myös näkevät itsensä ja eleensä sekä kuulevat puheensa. Juuri ne ovat asiakaspalvelutilanteissa keskeisiä asioita, Riikka toteaa.

Rimaa ei kannata videoiden suhteen pitää liian korkealla. Riikan ja Kaijan mukaan videoiden tekeminen ja käyttäminen on helppoa, kunhan välineet ovat kunnossa. 

- Ole rohkea ja pyydä apua tarvittaessa. Ei kannata asettaa älyttömiä laatuvaatimuksia, sillä joskus rosoinen ja täysin tavallinen otos voi olla aidompi, kuin viilaamalla viilattu. Rima ei saa olla liian korkealla tai ajatella, että koko kurssi hoidetaan videoilla. Pitää myös osata lukea tilannetta, sillä opiskelijat eivät aina innostu tai video ei muuten vain onnistu, Riikka ja Kaija lisäävät.

Riikka ja Kaija toivovat, että videoiden käytöstä opetuksessa tulee entistä arkipäiväisempää ja monipuolisempaa. Opettajat toivovat lisäksi, että tulevaisuudessa videoita voitaisiin käyttää myös esimerkiksi näyttötutkintojen osasuorituksina.

Jos ei itse halua olla näkyvissä videolla, on myös mahdollista kuvata esimerkiksi pelkästään tietokoneen näyttöä. Tämä onnistuu jakamalla ohjelman, kuvaruudun tai dokumenttikameran näkymä sovellukselle, jolla tehdään video. Näistä esimerkkeinä video.lamk.fi -palvelun CaptureSpaceLite -työkalu, YouTuben Hangout ja OfficeMix.

 

  • No labels