Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 37 Next »

YDINOSAAMINEN 150 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

04PERU105 PERUSOPINNOT 105 OP

 

 

 

 

 

04POVIV15 Viestintä ja vuorovaikutustaidot 15 op

 

 

 

 

 

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 opx    

01RUO Ruotsin kieli 3 op

x

    
01ENG Englannin kieli ja viestintä 3 opx    

04LII010 Yhteisöviestintä ja monikulttuurisuustaidot 5 op

x

 

 

 

 

47POICT45 ICT-OSAAMINEN 45 OP

 

 

 

 

 

47WWWTUO015 WWW-tuotanto 15 op

 

 

 

 

 

47IOWT005 WWW-teknologiat 5 opx    
47IOKK003 Kuvankäsittely 3 opx    

47IOWJ003 WWW-julkaiseminen TAI 47OIVP003 Verkkopalvelut 3 op

x

 

 

 

 

47IOPP004 Projektityöskentelyn perusteet 4 opx    
47ICTJÄR015 ICT-järjestelmät 15 opx    
47IOOP004 Ohjelmoinnin perusteet 4 opx    
47IOTT004 Tietoverkot ja tietoturva 4 opx    
47IOKL003 Käyttöjärjestelmät ja laitteistot 3 opx    
47IOJP004 Green ICT-järjestelmä projekti 4 opx    
47SOVEL015 Sovellukset 15 op x   
47IOTV004 Tietovarastot 4 op x   
47YOJV004 Olio-ohjelmoinnin perusteet 4 op x   
47KICE003 ICT English 3 ECTS x   
47IOSP004 reen ICT sovellusprojekti 4 op x   

04POYRL45 Yrittäjyys ja liiketoiminta 45 op

 

 

 

 

 

04YLLT015 Liiketoiminta tutuksi 15 op

 

 

 

 

 

04YLYLH03 Yrityksen liiketoiminta ja henkilöstö 3 op

x

 

 

 

 

04YLLOG03 Logistiikka 3 opx    
04YLTH003 Taloushallinto 3 opx    
04YLMM003 Markkinointi ja myynti 3 opx    
04YLAN003 Asiakasviestintä ja neuvottelutaidot 3 opx    

04YLDPT15 Digitaalisuus palveluliiketoiminnassa 15 op

 

 

 

 

 

04YLPL005 Palveluliiketoiminta 5 op

 

x

 

 

 

04YLDP005 Digitaalisuus palveluissa 5 op

 

x

 

 

 

04YLDPS05 Digitaalisuuden hyödyntäminen palvelussa VAI palveluissa

 

x

 

 

 

04YLYK01515 Yrittäjyys ja kehittäminen 15 op

 

 

 

 

 

04YLTKM05 Työelämän kehittämisen menetelmät 5 op x   
04YLYT005 Yritystoiminta 5 op  x  
04YLIAT05 ICT-ammattilaisen tutkimusmenetelmät 5 op  x  

HARJOITTELU 30 OP

1234suoritusvuosi
Osa 1 10 op  x  
Osa 2 10 op  x  
Osa 3 10 op  x  
OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Osa 1 5 op  x  
Osa 2 5 op   x 
Osa 3 5 op   x 

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 60 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

47AMMAT45 Ammattiopinnot 45 op

 

 

 

 

 

47AOILK15 ICT liiketoiminnassa ja kouluttajataidot 15 op

 

x

 

 

 

47AOKT005 Kouluttajataidot 5 op x   
47AOTST05 Toimistosovellusten tehokäyttö 5 op    
47AOWSS05 Web-sivusto sisällönhallintajärjestelmällä 5 op x   

47AOIH015 ICT hyvinvointialalla 15 op

 

x

 

 

 

47AOJSP05 Julkisen sektorin palveluprosessit 5 op    
47AOTP005 Terveydenhuollon palvelujärjestelmät 5 op x   
47AOHM005 hyvinvointiteknologian mahdollisuudet 5 op    
47AOAAD15 Agile Web Application Development 15 ECTS     
47AOADM05 Agile Software Development Methods 5 ECTS     
47AOWAD05 Web Application Development 5 ECTS     
47AOADP05 Agile Web Application Development Project 5 ECTS     
47AOISD15 Information Systems Design and Management 15 ECTS     
47AOSAD05 Information Systems Analysis and Design 5 ECTS     
47AOMAIS5 Management and Acquisition of Information 5 ECTS     
47AOCMIS5 Communication Models in ICT Services 5 ECTS     

47AOIP015 IT Project 15 ECTS

 

 

x

 

 

47AOPIP05 Practices in IT Project 5 ECTS  x  
47AOPCR05 Project Communication and Reporting 5 ECTS    
47AORLP05 Real Life IT Project 5 ECTS  x  
47AOEBS15 eBusiness Solutions 15 ECTS     
47AOEC005 eCommerce 5 ECTS     
47AOEB005 eBusiness 5 ECTS     
47AOPEBD5 Practical eBusiness Develpoment 5 ECTS     

04VAPVA15 Vapaasti valittavat opinnot 15 op

 

x

 

x

 

ops1415-lt-tietojenkasittely.pdf 10.4.2014

  • No labels