Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »


Työryhmän verkostotapaaminen, kokous

Aika torstai 15.5.2014 klo 10.00 - 14.00
Paikka Koulutuskeskus Sedu, neuvotteluhuone 208.
Koulukatu 41
60100 Seinäjoki
yhteyshenkilö Sedussa, projektikoordinaattori Ulla Nivukoski
p. 040 868 0636
ulla.nivukoski[at]sedu.fi
connect.epedu.fi/ullanivukoski

 Osallistujat

Läsnä Kuosa Maarit, koulutusjohtaja, Salpaus, puheenjohtaja, 050 5265850
Hanna Toijala, suunnittelija, Salpaus
Virpi Toimi, taloussihteeri, Salpaus
Laura Laakkonen, lehtori, Salpaus
Elina Mellas, lehtori, EKAMI
Teija Iivari, pt. tuntiopettaja, EKAMI
Sari Häkkinen, projektipäällikkö, EKAMI
Jaana Virtanen, koulutuspäällikkö, JAO
Seija Kivelä, yksikönjohtaja, JAO
Tom Bjon, toimialapäällikkö, KPEDU
Anne Etelä-aho, opiskelijahuollon koordinaattori, KPEDU
Jari Koivumaa, lehtori, LAO
Sanna Laihinen, aikuiskoulutuspäällikkö, LAPPIA, AC-yhteys
Jonne Miettunen, lehtori, LAPPIA, AC- yhteys
Niko Finnilä, projektikoordinaattori, OSAO
Virve Kivelä, projektikoordinaattori, OSAO
Minna Ruokojoki, lehtori, OSAO
Maila Makkonen, projektipäällikkö, SAKKY , ?
Mika Tirkkonen, kone- ja metalli, SAKKY
Ulla Nivukoski, projektikoordinaattori, SEDU
Aila Ylihärsilä, kehittämispäällikkö, SEDU
Anna-Riitta Koski- Vähälä, elintarvikeala, YSAO


1
Kokouksen avaus
Tervetuloa ja esittäytyminen
2
Toiminta- ja taloussuunnitelmat
Jokaisen koulutuksen järjestäjän edustaja esittelee lyhyesti hankkeensa konkreettisen tekemisen ja tavoitteena olevat tulokset. Tätä varten jokainen laatii yhden A4 tiivistelmän, joka laitetaan Wikiin ja ko. tiivistelmä on tarpeen myös 21.5 olevassa ohjausryhmässä, kun esittelen hankekokonaisuuden.
3
Koordinaatiosuunnitelma
Maarit tekee koordinaatiosuunnitelmaluonnoksen aikatauluineen ja esittelee sen kokouksessa.
4
Arviointisuunnitelma
Maarit tekee pohjan yhteiselle hankkeen arviointisuunnitelmalle ja esittelee sen kokouksessa
5
Tiedotussuunnitelma
Maarit tekee pohjan yhteiselle hankkeen tiedotussuunnitelmalle ja esittelee sen kokouksessa
6
Sparraajaparit jaKeskustellaan ja sovitaan yhteisistä toimintatavoista.
työryhmäntoimintatavat
7
WIKI, BLOGI yms.Hanna esittelee ja sovitaan käytännöistä.
8
Muut asiat


Lämpimästi tervetuloa kokoukseen
Maarit


  • No labels