Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TVT-strategiakeskustelun ryhmätöiden koonti

Keskustelutilaisuuden osallistujat jakautuivat neljään ryhmään. Ryhmät tarkastelivat TVT-strategiaa omista näkökulmistaan ja nostivat esiin mielestään tärkeimpiä asioita ja teemoja. Alla esiin nousseet teemat ja niihin annetut kommentit kootusti.

Ryhmät
1. Mika, Raili, Hannu Ha, Riitta
2. Vesa, Seppo K., Hannu He, Ritva Ka
3. Karita, Reijo, Arja, Samuli
4. Seppo L., Keijo, Harri, Jarmo


 

Strategiassa: 1 Alkusanat

TVT:n tiivis OPS-kytkentä- pilotoitaisiin aluksi joissain opseissa

pilotoiedaan ns. tiivistä kytkemistä (2)


Strategiassa: 2 Toimintaedellytykset

Tilojen ja laitteiden perustaso - tarjolla kaikille, työelämävastaavuus, siirrettävissä olevaa, joustavaa, toimintavarmaa, ajanmukaista

siirrettävät ja joustavat laiteratkaisut (kannettavat, langaton verkko) (1) (3)
perus-/standardvarustelu oltava kaikissa luokissa (tutut laitteet ja toimintavarmuus) (3)
oltava samat laitteet ja ohjelmat kuin työelämässä (4)
luokka- ja opetustilojen pedagogis-tekninen suunnittelu (4)
lähellä opiskelijaa; helposti saavutettavissa (1)

Tukipalvelut (mikrotuki, keskitetyt verkko-opetuspalvelut, lähituki verkko-opetuksen mentorit) oltava riittäviä, roolit selkeät ja tiedossa

roolin selkeyttämistä kaivataan (1)
tiedottamista/markkinointia mentorin olemassaolosta tarvitaan (1)
paikallinen tuki (3)
mikrotuki (oltava riittävä) (3)
koordinointi keskiteysti  - perustuki paikallisesti (4)
verkko-opetuspalvelut (keskitetty/lähituki oltava riittävä) (3)


Strategiassa: 3 Tietoyhteiskuntavalmiudet / 5 Oppimis- ja toimintakulttuuri

TVT-perusteet (tietotaito, mahdollisuuksien/hyödyn ymmärtäminen, työelämävastaavuus) opiskelijoille ja henkilöstölle varmistettava (ops, koulutus, veso, infot, arkikäyttö työssä, HOPS/kehityskeskustelut)

mm. perustaidot (laitteet, verkko-opetus, ohjelmat) (1)
perustaidot varmistettava (esim. Hyvät käytännöt -koulutus) (2)
henkilöstön tietotaitokoulutukset esim. VESO (3)
infot (lyhyetkin) johdolle ja henkilöstölle (1)
koulutus sekä henkilöstölle että opiskelijoille (osaaminen, mahdollisuudet, hyötynäkökulmat) (1)
HOPS henkilöstölle, seuranta kehityskeskusteluissa (4)
Opiskelijoiden ja henkilöstön TVT-taitojen kehittämiseen, valmistetaan ammattiin/työelämään/tulevaisuuteen (2)TVT-käyttötavat opetuksessa ja työssä - etä-/lähityökentely, joustavuus ja henkilökohtaistaminen opetusjärjestelyissä, alakohtaisuus, TOP, määrällinen lisäys, arkityöväline henkilöstölle, osallistumisen/vaikuttamisen väline opiskelijoille (opiskelijaintra), yhteiset-/tukimateriaalit, viestintä- ja oppimisen kulttuuri

TVT henkilöstön työvälineeksi (1)
"opiskelijaintra", opiskelijolle mahdollisuus osallistumiseen ja vaikuttamiseen (1)
opetusjärjestelyt - siirrettävissä olevat ja joustavat ratkaisut (3)
etä-/lähityöskentely (2)
verkko-opetuksen määrää lisättävä (4)
yhteiset verkkokurssit ja aineistot (itseopiskelu, yhty, tukimateriaalit, täydentävät) (4)
TOP-jaksoilla (yhteydenpito, ohjaus, tehtävät)
alojen erilaisuus huomioitava (esim. simulointia) (2)
millaisen viestintäkulttuurin tukeminen? Sosiaalinen median välineet (koulussa: otetaan mukaan/karsitaan pois? (2)
TVT opiskelun ja oppimisen välineenä (henkilökohtaistaminen, yksilölliset opiskelumahdollisuudet) (2)


Strategiassa: 4 Yhteistyö ja verkostoituminen

Yhteistyötä lisättävä KlTIn, PHHK:n ja yritysten kanssa (TOP, ammattisovellukset)

Kirjasto- ja tietopalvelut (1)
Yritysyhteyksien hoitaminen (TOP-ohjaajat, ammattisovellukset, arki) (4)
TVT:n konsernitasoiset yhteistyömahdollisuudet (1)


Strategiassa: 6 Painopistealueet

Panostus

aikuiskoulutus (monimuoto, joustavat opetusjärjestelyt) (4)

Yhteinen tuki / paikallinen tuki

(ei osata sanoa)

 Mittaaminen

Voidaanko määrällisesti mitata? (3)


 • No labels

6 Comments

 1. Anonymous

  Potenz Levitra Generic Viagra Available In Canada Secure Ordering Stendra Where To Buy Cheapeast dapoxetine Exelon
 2. Anonymous

  Cialis 5 Mg Giorni Alterni Kamagra Indications Viagra Made In Canada viagra online prescription Antibiotics Overnight Delivery
 3. Anonymous

  Vente Cialis Levitra why is levitra so expensive Flomax Amoxicillin
 4. Anonymous

  Lecorea Buy Viagra Without Prescription generic cialis overnight delivery Vagiral
 5. Anonymous

  Achat Kamagra Pas Cher Buy Generic Viagra Australia Finasteride Side Effects order cialis online No Rx Generic Acticin Mail Order Internet Amex
 6. Anonymous

Write a comment…