Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa hahmottaa modulaarisen tietojärjestelmän/sovelluksen arkkitehtuurin ja rakenteen
  • osaa suunnitella ja toteuttaa modulaarisen ohjelmistoratkaisun
  • osaa räätälöidä modulaarista ohjelmistoratkaisua
  • osaa vertailla erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja

Sisältö

Modulaariset tietojärjestelmät ja avoimet rajapinnat, modulaarisen tietojärjestelmän toteutusvaihtoehtojen vertailu ja valinta. Räätälöidyn järjestelmän toteutus. Järjestelmäkehitys ja ylläpito modulaarisessa ympäristössä. Avoimen lähdekoodin ohjelmistoratkaisut.

Edeltävä osaaminen

Ohjelmoinnin perusteet -opintojakson tiedot.

Toteutus ja arviointi

Lähi- tai verkko-opetus, oppimistehtävät ja tentti. Arviointi 1 - 5

Oppimateriaali

Opettajan ilmoittama / jakama materiaali

  • No labels