Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Makrot ovat Confluence-wikialustan lisäosia, joiden avulla voidaan liittää ohjelmallista ja dynaamista sisältöä osaksi wikisivua.

 

  1. Makro voidaan lisätä muokkaustilassa wiki-sivulle klikkaamalla sille kohdalle sivua, johon toiminnallisuus/sisältö halutaan lisätä.
  2. Edit
  3. (Mikäli etsimäsi makro ei tullut näkyviin) Other macros
  • No labels