Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

04YLAN003 ASIAKASVIESTINTÄ JA NEUVOTTELUTAIDOT 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa toimia myynti- ja ostoneuvotteluissa
  • osaa käyttä markkinointiviestinnän keinoja
  • ymmärtää viestinnän onnistumisen merkityksen asiakaspalvelutilanteissa
  • osaa viestiä digitaalisissa toimintaympäristöissä tarkoituksen mukaisesti

Sisältö

Sosiaalinen media markkinointiviestinnän välineenä, neuvottelutaidot, markkinointiviestinnän keinot, IT-palvelujen ja ketterien projektien markkinointi, viestintämuotoilu, ansaittu näkyvyys, myynti- ja ostotilanteet, ympäristövastuullisuus markkinointiviestinnässä.

Edeltävä osaaminen

-

Toteutus ja arviointi

Integroidaan Markkinointi ja myynti -opintojaksoon.

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät ja tentti.
2. Etäopetus: Yritysportfolio.
Arviointi asteikolla 0 – 5.

Oppimateriaali

Luennoitsijan ilmoittama materiaali.

  • No labels