Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

04YLLOG03 LOGISTIIKKA 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa kuvailla yrityksen logistiikan osa-aluetta ja
  • osaa suunnitella yrityksen kannattavuutta logistiikan näkökulmasta
  • osaa nimetä logistiikan keskeiset toiminnot
  • osaa käyttää menetelmiä toiminnan kehittämiseen ja valvontaan
  • osaa kuvata toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) periaatteet  

Sisältö

Logistiikkakäsite, liiketoiminnan kannattavuus, hankintatoimi, varastointi, tuotanto, jakelu- ja kuljetukset, ympäristölogistiikka ja ohjausmenetelmät.

Edeltävä osaaminen

-

Toteutus ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, oppimistehtävät, yritysvierailu .
2. Etäopetus: Yritysportfoliotehtävä.
Arviointi asteikolla 0 – 5.

Oppimateriaali

Luennoitsijan ilmottama materiaali.

 

  • No labels