Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

AMMATTIOPINNOT 

04JOH020 Esimiesosaaminen 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • hallitsee vastuullisen esimiestyöskentelyn keskeiset tiedot ja taidot
  • osaa soveltaa työsuhteisiin liittyvää lainsäädäntöä esimiestyössä
  • osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti työyhteisössä
  • No labels