Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 30 Current »

08STYDIN YDINOSAAMINEN1234

suoritusvuosi

 08STSY

SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 45 OP

 

 

 

 

 

 08SOMU

Johtaminen sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa toimintaympäristössä 15 op

 

 

 

 

 

 08SOMU1

Johtamisen teoria ja käytäntö 5 op 

 5

 

 

 

 

 08SOMU2

Sosiaali- ja  terveysalan toimintaympäristön muutoshaasteet 

 5

 

 

 

 

 08SOMU3

International Social and Health Care 5 op

 

 

 

 

 08KEJO

Kehittävä johtaminen 15 op

 

 

 

 

 

 08KEJO1

Strateginen johtaminen 5 op

 

 5

 

 

 

 08KEJO2

Henkilöstön ja osaamisen johtaminen 5 op

 

 

 

 

 08KEJO3

Toiminnan laatu ja tuloksellisuuden arviointi 5 op

 

 

 5

 

 

08TOJO

Toiminnan johtaminen 15 op

 

 

 

 

 

 08TOJO1

Oman johtamisosaamisen kehittäminen 5 op

 2

 3

 

 

 

 08TOJO2

Esimiestyö ja työyhteisön toiminta 5 op

 

 

3

 

 08TOJO3

Sosiaali- ja terveystalous 5 op

 

 

 

 

08YONT

OPINNÄYTETYÖ 30 op

1234 
08YONTOJ

Opinnäytetyö 30 op

     
 

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

 

 

 

 

 

 08YVAPVAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 op     
 

 

1

2

3

4

suoritusvuosi

aikuops1415-st-kehittaminen-ja-johtaminen-yamk.pdf 14.4.2014

Sosiaali-ja-terveysalan-kehittämisen-ja-johtamisen-koulutus-yamk-STKJ14Y-040914.pdf

  • No labels