Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Hyvän hoitamisen perusteet 

Moduulin tavoitteet

Tässä moduulissa perehdyt hyvän hoitamisen perusteisiin ja moduulin suoritettuasi pystyt kuvaamaan hoitotyön tieteellisiä perusteita ja terveyden ja sairauden lähtökohtia. Moduulin suorittamisen jälkeen sinulla on hallussa ammatillisen viestinnän perusteet, osaat hakea oman alan luotettavaa tietoa ja sinulla on kykyä kehittää kriittisen ajattelun taitoa ja ymmärrät monitieteellisen tiedon merkityksen ammatiin oppimisen lähtökohtana. Lisäksi osaat kuvata ihmisen anatomian ja fysiologisen toiminnan perusteet, osaat toteuttaa peruselintoimintojen tarkkailua sekä toteuttaa asiakaslähtöistä ja ammattieettisesti laadukkasta perushoitoa sekä turvallista lääkehoitoa osana hyvän hoidon kokonaisuutta.

Ammatillisen kasvun tavoitteet moduulissa: Opiskelijana osaat hyödyntää opinnoissa tarkoituksenmukaisesti sähköistä ja rakenteellista oppimisympäristöä, teet ohjattuna opintosuunnitelman ja tutustut sairaanhoitajan työnkuvaan ja toimintaympäristöihin.

Kompetenssit: Asiakaslähtöisyys, hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus, kliininen hoitotyö, näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö, oppimisen taidot.

  • No labels