Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Moduulin tavoitteet

Tässä moduulissa saadaan välineitä hyvinvointipalvelujen kehittämiseen. Moduulin suorittamisen jälkeen pystyt kuvaamaan hyvinvointipalvelujen kehittämisen sisältöjä ja menetelmiä sekä yrittäjämäistä toimintaa. Osaat soveltaa tutkimus- ja kehittämismenetelmiä ammatillisessa toiminnassa hyvinvointipalveluiden uudistamiseksi. Osaat myös soveltaa eettisen ja kestävän kehityksen toimintaperiaatteita hyvinvointipalveluiden kehittämisessä.

Ammatillisen kasvun tavoitteet: Opiskelijana päivität henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja suunnittelet harjoittelupolun loppuun huomioiden työllistymismahdollisuudet. Sairaanhoitajan ammatti-identiteetti näkyy toiminnassasi ohjatussa harjoittelussa ja teoreettisissa opinnoissa.

Kompetenssit:  asiakaslähtöisyys, johtaminen ja yrittäjyys, työyhteisöosaaminen, näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö, sosiaali- ja terveyspalveluiden laatu ja turvallisuus, eettinen osaaminen, tutkimus- ja kehittämisosaaminen

 

 

  • No labels