Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Moduulin tavoite


Tässä moduulissa keskitytään työelämän kehittämiseen. Moduuli koostuu opinnäytetyöstä ja tavoitteena on että moduulin jälkeen osaat analysoida työelämän kehittämistarpeita sekä suunnitella ja toteuttaa työelämän kehittämishankkeita. Moduulin jälkeen osaat hyödyntää erilaisia tietolähteitä ja arvioida niitä kriittisesti suhteessa kehittämistehtävään. 

Kompetenssit: Työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • No labels