Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Täydentävä osaaminen rakentuu ammattia täydentävistä opinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista (15+15 op).

Täydentävät ja vapaasti valittavat opinnot suuntaavat ja profiloivat opiskelijan osaamista ja ne muodostuvat laaja-alaisesti, koulutusvastuut ylittävistä valinnaisista ammatillisista ja vapaasti valittavista opinnoista.

  • No labels