Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

SAIRAANHOITAJA AMK (210 op)

 SAIRAANHOITAJAKOULUTUS      
 

 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPETUSSUUNNITEMIEN PERUSTEET 2014-15 

      
08YYYDIN

YDINOSAAMINEN

op

1

2

3

4

suoritusvuosi

08SHPER PERUSOPINNOT30     
08HYPE 30

 

 

 

 

1

08HYPE1Asiakaslähtöisen toiminnan osaaminen  5    
01SUOA       Asiantuntijaviestintä (3 op)      
01INFVER       Informaatiolukutaito ja verkkotyöskentely (1 op)       
08HYPE1ASairaanhoitajan ammatti-identiteetti 1 (1 op)      
08HYPE2Näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen 

5

 

 

 

 

08HYPE3Hyvän hoidon kliininen osaaminen 

5

 

 

 

 

08HYPE4

Lääketieteen osaaminen 1

 

5

 

 

 

 

08HYPE4A   Mikrobiologia (1 op)      
08HYPE4B   Anatomia ja fysiologia (4 op)      
08HYPE5Harjoittelu 1 

10

 

 

 

 

08YYAM AMMATTIOPINNOT105     
08HYPSHyvä hoitaminen pitkäaikaissairauksia sairastavan hoitotyössä30

 

 

 

 

1

08HYPS1

Pitkäaikaissairaan hoitamisen osaaminen

 

5

 

 

 

 

08HYPS2

08HYPS2A

08HYPS2B

Päihde- ja mielenterveystyön osaaminen

    Sairaanhoitajan ammatti-identiteetti 2 (1 op)

    Päihde ja milenterveystyön osaaminen (4 op)

 

 

4

1

 

 

 

 

 08HYPS3

Competence Health promotion

 

5

 

 

 

 

08ENGLAN   Englanninkieli ja viestintä (3 op)      
08HYPS3A

   Health promotion (2 op)

      
 08HYPS4

Lääketieteen osaaminen 2

 

5

 

 

 

 

08HYPS4A   Kansanterveystiede (0,5 op)      
08HYPS4B   Sisätaudit ja tautioppi (1,5 op)      
08HYPS4C   Psykiatria (1 op)      
08HYPS4D   Farmakologia (2 op)      
08HYPS5

Harjoittelu 2

 

10

 

 

 

 

08HAKU 

Hyvä hoitaminen akuuttihoitotyössä

30

 

 

 

 

2 - 3

08HAKU1

Akuuttihoitotyön osaaminen

 

 

5

 

 

 

08HAKU2

08HAKU2A

08HAKU2B

Kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisuosaaminen

   Sairaanhoitajan ammatti-identiteetti 3 (1 op)

   Kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisuosaaminen (4 op)

 

 

 

4

1

 

 

 

08HAKU3

Kohtaamisen ja ohjaamisen osaaminen

 

 

5

 

 

 

08HAKU4

Lääketieteen osaaminen 3

 

 

5

 

 

 

08HAKU4A   Kirurgia (1 op)      
08HAKU4B   Anestesiologia ja akuuttilääketiede (1 op)      
08HAKU4C   Lastentaudit (1 op)      
08HAKU4D   Naistentaudit (0,5 op)      
08HAKU4E   Geriatria (1 op)      
08HAKU4F   Tartuntataudit (0,5 op)      
08HAKU5

Harjoittelu 3

 

 

10

 

 

 

08ELVA 

Hyvä hoitaminen elämän eri vaiheissa

30

 

 

 

 

2 - 3

08ELVA1

Perheen hoitamisen osaaminen

 

 

5

 

 

 

01RUORuotsin kieli 3 op      
01RUOS     Ruotsin kielen suullinen osuus (1,5 op)      
01RUOK     Ruotsin kielen kirjallinen osuus (1,5 op)      
08ELVA1APerhehoitotyö 2 op      

08ELVA2

08ELVA2A

08ELVA2B

Lasten ja nuorten hoitamisen osaaminen

     Sairaanhoitajan ammatti-identiteetti 4 (1 op)

     Lasten ja nuorten hoitamisen osaaminen (4 op)

 

 

5

4

1

 

 

 

08ELVA3Ikääntyneen hoitamisen osaaminen 

 

5

 

 

 

08ELVA4

Harjoittelu 4

 

 

15

 

08HYPA 

Hyvinvointipalveluiden kehittäminen

15

 

 

 

 

3 - 4

08HYPA1A

08HYPA1B

    Sairaanhoitajan ammatti-identiteetti 5 (1 op)

   Johtaminen, esimiestyö ja työyhteisöissä toiminen  (4 op)

 

 

 

4

1

 

 

08TUKE

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen

 

 

 

5

 

 

08TUKE1   Tutkiva kirjoittaminen (0,5 op)      
08TUKE2   Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (4,5 op)      
08OTYR

Otetta osaamiseen - yrittäjyysosaaminen

 

 

 

5

 

 

 08AHARHarjoittelu 30 op30     
 08AHAR5Harjoittelu 5   15  
 08AHAR6

Harjoittelu 6

   

15

  
 08AONTOPINNÄYTETYÖ15     

 08OPN1415

Opinnäytetyö   15  
08YYTÄYD

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

 30

 

 

 

 

 

08YYMUMUUT AMMATTIOPINNOT15    3 - 4
08TÄOP

Täydentävät opinnot

 15    15 
08AVAP

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

15    15 


ops1415-st-sairaanhoitaja.pdf (18.3.2014)

Sairaanhoitajakoulutus-SH1415-040914.pdf

  • No labels