IT sivuston haku

Page tree

IT sivujen etusivu: https://wiki.lamk.fi/display/it

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sähköpostin käsittelyohjeet lyhyesti

Käyttäjiä koskevat vaitiolovelvollisuudet ja hyväksikäyttökiellot on määritelty sähköisen viestinnän tietosuojalaissa (16.6.2004/516) ja
laissa yksityisyyden suojasta työelämässä (13.8.2004/759).

 • Käytä aina eri salasanoja eri palveluissa.
 • Älä avaa epäilyttäviä sähköposteja ja niiden sisältämiä linkkejä tai tiedostoja.
 • Älä vastaa roskapostiin, äläkä lähetä roskapostia.
 • Huolehdi sähköpostin lajittelusta ja että sähköpostissa on tilaa.
 • Jos saat toiselle tarkoitetun sähköpostin, ohjaa se oikealle vastaanottajalle ja ilmoita lähettäjälle.
 • Käytä opiskeluun (opiskelija) ja työhön (henkilökunta) liittyvissä asioissa ammattikorkeakoulun tarjoamaa sähköpostia.
 • Huolehdi sähköpostisi hoitamisesta poissaolosi aikana.
 • Muista sähköpostin käyttöoikeus on määräaikainen.

Lue lisää sähköpostin käsittelysäännöstä RESPASTA mm.

 • Mitä voin tehdä ammattikorkeakoulun tarjoamalla sähköpostilla?
 • Kuka on vastuussa viestin perille menosta?
 • Minulle annettiin oikeudet organisaation sähköpostiin, miten käytän sitä?
 • Voinko käyttää automaattikuittausta?
 • Voinko ohjata työsähköpostini omaan, ammattikorkeakoulun ulkopuoliseen, sähköpostiosoitteeseeni hoitaakseni työasioita sen avulla?
 • Opintojen/työsuhteen päättyessä?

 

 

 

 

 

E-mail handling rules shortly


Professional confidentiality applies to users and ban of exploitation is specified at act on the protection of privacy in electronic communications (16.6.2004/516) and at act on the protection of privacy in working life (13.8.2004/759).

 • Always use unique password
 • Do not open any suspicious emails and links or files in them.
 • Do not answer to junk mail and do not send junk mail.
 • Remember to sort your e-mail and make sure there is enough space for new e-mails.
 • If you get an e-mail, which is assigned to someone else, redirect the e-mail to correct receiver and inform the sender about it.
 • For studying (student) and for work (employees), use the e-mail provided by LUAS. 
 • Remember to take care of your e-mail while you are absence.
 • Access rights for e-mail are temporary.