Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yhteiset työvälineet verkossa 

Hankkeen lyhytlinkit

 

 Lyhytlinkit kootusti

 

Hankewiki DigiOpit - verraten hyvää 

 • lyhytlinkki bit.ly/digiopit

   Lisätietoa hankewikistä
  • tarkoitus yhteinen työskentelyalusta
   • hankkeen hallinnointi
   • hankkeessa tehdyn dokumentointi koulutusjärjestäjien omille sivuille
  • palvelu Salpauksen ja LAMK:n Wiki Confluence, wiki.lamk.fi - hae DigiOpit
  • julkisuus sisältö pääososin julkista, jokunen sivuista rajattu tunnukset omaaville
  • ylläpito Hanna Toijala (tunnukset, ohjeistus)
  • muokkausoikeudet henkilökohtaisilla tunnuksilla hanketoimijoille, Salpaus/AD
  • muuta tärkeää hankeverkostosta osa toiminut yhdessä jo hankekessa tutkivahanke.fi 
  • Käyttöohjeita /bit.ly/wikisalpaus
   Ohje: Word-tiedoston muuttaminen wikisivuksi

  Luo sivu tiedoston tuonnille

  • Helpointa on mennä ensin tyhjälle sivulle, jonne haluat Word-tiedoston tuoda. 
  • Huomaa, että tiedosto korvaa kaiken sivun aiemman sisälllön, joten luo siis tarvittaessa ensin uusi tyhjä sivu oman pääsivusi alle
   (Create, yläpalkissa). 
  • Avaa sitten oikealta ylhäältä Tools/Import Word Document

  • Valitse tiedosto, hae se koneeltasi, Avaa ja klikkaa Next

  Seuraavaksi valitse tuontitapa.

  • Jos loit tyhjän sivun ja olet nyt sillä, valitse Replace... (luomasi tyhjän sivun nimi), ks. kuva
  • Lopuksi klikkaa Import
  • Joudut vielä vaihtamaan sivun nimen, koska tiedostonimestä tulee uuden sivun nimi (Edit/Save).

   Toimijoiden mielipiteitä työvälineistä 8/2015

Facebook-ryhmä DigiOpit 

 • Suljettu ryhmä hanketoimijoille: DigiOpit -verraten hyvää - pyydä jäsenyyttä

   Lisätietoa Facebook-ryhmästä
  • tarkoitus yhteinen keskustelufoorumi
   • hanketoimijoiden käytössä yhteisölliseen työskentelyyn ja osaamisen jakamiseen
  • palvelu Facebookwww.facebook.com/ - hae DigiOpit - verraten hyvää
  • julkisuus suljettu ryhmä, tarkoitettu vain hanketoimijoille, pyydä jäsenyyttä: Liity ryhmään
  • ylläpitäjä Hanna Toijala, Tuovi Huttunen
  • muuta tärkeää Facebook-ryhmä luotu 11/2015

Facebook-ryhmä Tutkiva oppiminen verkossa 

 • Suljettu ryhmä Tutkiva oppiminen verkossa - pyydä jäsenyyttä

   Lisätietoa Facebook-ryhmästä
  • tarkoitus yhteinen keskustelu- ja tiedotusfoorumi, hanketoimijoiden käytössä yhteisölliseen työskentelyyn ja osaamisen jakamiseen
  • palvelu Facebookwww.facebook.com/ - hae Tutkiva oppiminen verkossa
  • julkisuus suljettu ryhmä, tarkoitettu vain hanketoimijoille, pyydä jäsenyyttä: Liity ryhmään
  • ylläpitäjä Hilkka Huisko

Facebook-ryhmä Virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen 

 • linkki

   Lisätietoa Facebook-ryhmästä
  • tarkoitus yhteinen keskustelu- ja tiedotusfoorumi OPH:n saman hakuryhmän hankkeille
  • palvelu Facebookwww.facebook.com/ - hae Virtuaalisten oppimisympäristöjen...
  • julkisuus suljettu ryhmä, tarkoitettu vain hanketoimijoille, pyydä jäsenyyttä: Liity ryhmään
  • ylläpitäjä Anu Konkarikoski, Tavastia
  • muuta tärkeää Facebook-ryhmä luotu OPH:n KickOff-tilaisuuden 2.10.2015 jälkeen

Huippumallit käyttöön -tuotteistamisen malli

 • julkaisu pdf, kysymykset s. 28
 •  Lisätietoa tuotteistamisesta
  • tarkoitus hyödyntää tuotteistamisen mallia hankkeessa syntyvien hyvien käytäntöjen tulosten tuoteistamiseen
  • palvelu/tuote on Huippu-hankkeen (2011-2014) hyvien käytäntöjen siirtämisen käsikirja
  • julkisuus julkaisu ja malli on avoimesti käytössä (myös meidän tuotteistaminen on seurattavissa, jos sitä tehdään avoimesti wikisivuille)
  • muokkausoikeudet malli on vapaasti muokattavissa, ks. Hilkan versio lomakkeesta
  • muuta tärkeää perehdytään malliin heti hankkeen alussa, jotta sitä käytetään koko hankkeen ajan

AC-kokoushuone DigiOpit - verraten hyvää (Salpaus, AC)


Extrat

Hanketoimintaan ja/tai digitaalisten oppimisratkaisuihin kehittämiseen liittyvät verkkosivut, oppaat ja mallit

  

Trello DigiOpit

 • DigiOpit board
 •  Lisätietoa
  • tarkoitus Hannan omaa Trello-somepalvelun kokeilua projektinhallintaan
  • palvelu ilmainen somepalvelu http://trello.com
  • julkisuus tämä board avattu julkiseksi, linkin kautta katsottavaksi 
  • ylläpitäjä Hanna Toijala
  • muokkausoikeudet Hanna Toijala

  lyhytlinkki tälle sivulle http://bit.ly/dotyovalineet

 • No labels