Skip to end of metadata
Go to start of metadata

  • Roadshow-aikataulutus ja suunnittelu  (Doodle-kysely)
  • Aiemmin tehtyyn perehtyminen ryhmissä  
  • Kehittämisryhmien työskentely ja aikataulutus, ks. > taulukko 
  • Hyvien käytäntöjen / osaamisen itsearviointi (ryhmien lähtötilanteen kartoitus)  ryhmäsivujen taulukkoon
  • Roolit ja toimijat vertaiskehittämisryhmiin   
  • Vertaiskehittämisryhmät  
  • Kehittämisteemojen valinta  vrt. DO toimintasuunnitelma | bit.ly/doteemat

 

Vertaiskehittäminen on hankkeen keskeinen toimintatapa, joka tarkoittaa aktiivista työskentelyä (erityisesti) verkossa sovituilla työvälineillä, suunnitellusti ja ohjatusti. 

Vertaiskehittämisessä tärkeää on osallistujien oppiminen toisilta tekemisen, eli tutkivan oppimisen kautta.

 Vertaiskehittämisen avulla haetaan aluksi olemassa olevat hyvät käytännöt, joita tuotteistetaan oppilaitostyöpareina tai -ryhminä levitettäväksi hankeverkoston kolmessa roadshow'ssa.

 

 

 

 

Alussa aiemmin tehtyä Lähtötilannekartoitus- ja Vertaiskehittämisen teemat ja ryhmät -wikisivut

Hankkeen ajan tärkeitä DigiOpit -Facebook-ryhmä, ks. työvälineet | kehittämisteemaryhmien wikisivut (ks. alla) | AC- ja lähipalaverit ks. tapaamiset | ryhmäblogi/verkkosivut roadshow'hun?


Kehittämisteemaryhmien omat sivut

aiheteema 1
verkko-/
mobiiliohjaus
ja oppimisalustat
 
bit.ly/doteema1 

teema 2
videot, kuvat
ja blogit

bit.ly/doteema2

teema 3
verkko-opinnot
mallinnus

bit.ly/doteema3

teema 4
pelillisyys 

bit.ly/doteema4

teema 5
pedagoginen
tvt-osaaminen
 

bit.ly/doteema5

vetäjä
ks. jäsenet
teemasivuilta

Sakky

 

SamiEdu

 

Point College

Salpaus

 

Salpaus
tapaamiset  

ks. ryhmän omat tapaamiset mukana myös videotallenteet

ryhmän esittely Lahti Live -tapaamisessa

 

Annen tapaaminen/
työpaja 15.1.2016 

Ke 13.4.2016
Hankeverkoston tapaaminen
"Roadshow 1:n opit"
Lahti

verkkosisältö      
roadshow ja
tapahtumat 

Pe 18.3.2016
O365 benchmarkkaus
jaettu tiedosto

To 12.5.2016
Roadshow 2
Savonlinna ja muut paikkakunnat, AC
jaettu tiedosto myöh. 
 

Ti 22.3.2016
Roadshow 1
Lahti ja muut paikkakunnat, AC
jaettu tiedosto 

 

Roadshow't 

DO roadshow-mallinnus suunnittelusivu

Kysely roadshow-toiveista 

Konsultointi Anne Rongas

Aiemmin tehtyyn tutustuminen

Roadshow 1

Roadshow 2

Roadshow 3


  • No labels