Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lähtötilannekartoitus vertaiskehittämisen organisointiin 

Oppilaitos,
vastuu-
henkilö(t) 

Yhteys
muihin
hankkeisiin,
mihin? 

Yhteys
strategiseen
toiminnan
kehittämiseen?
 

Henkilöstön
tvt-osaaminen, infra ja laitteet
Tvt-vastaava/
-tiimi
oppilaitoksessa
(henkilömäärä)  

Alat/tutkinnot
mukana
hankkeessa

 

Verkko-oppimisalusta
ym. keskeiset
järjestelmät  

 
Amisto TK

TutKIVA ja

TutKIVA 2

Joustavan toimintaympäristön
luominen osaamisperustaisuuden tueksi.

 

Henkilöstöllä käytössä älypuhelimet sekä kannettava/pöytäkone.
Henkilöstön tvt-osaaminen on kartoitettu ja sen pohjalta on järjestetty koulutusta.

Tabletteja on hankittu muutamille koulutusaloille.

Oppilaitoksen ATK tuki.

 

ICT ja prosessi.

Tiedottaminen koko oppilaitokseen.


Office365

Moodle

 

 

Dila A-MK

Tutkiva oppiminen verkossa 2

e-LAPE-SOTE

Yksilöllinen toplaaja

Digitaalisten ratkaisujen kehittäminen ja
Primus/Kurre/Wilma-opiskelijahallintojärjestelmän kehittäminen

Henkilöstön tvt-osaamista ei ole kartoitettu aiemmin

Primus/Kurre/Wilma-opiskelijahall.järj.

Henkilökunnalla älypuhelimet sekä kannettava ja/tai tablettitietokone käytössään.

 

 

Ei erillistä tvt-vastaavaa, atk-palvelut saadaan säätiön tasolta.

Sosiaali- ja terveysala

Humanistinen ja kasvatusala

 

Moodle

 
Ekami HH

TutKIVA oppiminen verkossa

TutKIVA oppiminen

verkossa 2

OsaaJa luo uutta

OsaaJa luo uutta 2

Luomme valmiudet työelämään, jatko-opintoihin ja yrittäjyyteen joustavien opintopolkujen, osallistavan oppimisilmapiirin, opiskelijalähtöisten oppimismenetelmien ja -ympäristöjen avulla.

Henkilöstön tvt-osaaminen on kartoitettu ja sen pohjalta on järjestetty koulutusta.

Henkilöstöllä käytössä älypuhelimet sekä kannettava/pöytäkone.

Tabletteja on hankittu muutamille koulutusaloille ja erityisiin kehittämistarpeisiin.

 

 

TVT-tiimi, jossa viisi jäsentä ja kutsuttaessa pedagogisia asiantuntijoita

 

Sosiaali- ja terveysala

Sähkö- ja ict-ala

auto- ja kuljetusala

marata-ala

 

Office 365

Moodle

 

Esedu MR

Esedun uudet opetusteknologiat,

Mobiilit ohjaajat,

Joustava oppiminen,

Remix - työelämätaidot 2030

 

Osaaminen, osaamisen kehittäminen ja
osaamisen laadunvarmistus ovat
pedagogisen toimintamme lähtökohtia.
Virtuaalisten oppimisympäristöjen ja
mobiiliohjauksen kehittäminen antaa
valmiudet joustavien opintopolkujen
nykyistä monipuolisempaan toteuttamiseen. 

Tieto- ja viestintätekniikan osaaminen
ovat keskeinen osa henkilöstön
osaamisen kehittämistä, yhteys
tvt-suunnitelmaan ja  henkilöstön
kehittämissuunnitelmaan.

 

 

Henkilöstön osaamiskartoitukset tehty ja tvt-osaamisen
tarkempi kartoitus meneillään syksyn 2015 aikana.

Opettajien osaaminen hyvin vaihtelevaa. Osalla käytössä
älypuhelin ja/tai iPad. Tavoitteena älypuhelin tai -laite kaikille opettajille.

IPadeja hankittu aloille jonkin verran.

Keidas -monitoimioppimisympäristöt (3 kpl).

Tuetut ympäristöt: Wilma, Moodle2 ja O365.

Tvt-suunnittelija,

Keidas-ylläpitäjät (3 hlöä),

eMentorit (4 hlöä)

Kaikki alat: henkilöstön tvt-osaamisen kartoitus ja O365-opetuskäyttö sekä niihin liittyvät koulutukset

Autoalan pilotti

 

Office365

Moodle

Wilma

 

PointCollege KK

Opetuksen laadun kehittäminen ja
toiminnallisten sekä yksilöllisten
oppimismenetelmien mahdollistaminen.

Myös joustavien mallien tarjoaminen ja
tuki erilaiseen ja yksilölliseen oppimiseen
ja osaamisen kehittymiseen.

Tukee kestävää kehitystä.

Henkilöstön tvt-osaamista ja käytön määrää on
selvitetty kyselyllä, jossa oli mukana itsearviointi.

Opettajilla on käytössä kannettavat tietokoneet,
älypuhelimet ja iPadit.

 

Tietotekniikan opetuskäytön projektipäällikkö, apuna myös it-tuki teknisissä kysymyksissä.

Sote-ala

Luonnontieteiden ala

(Liiketalouden ala ehkä myös)

 

Moodle,

Office365

Wilma

 

SamiEdu JK

Tutkiva oppiminen verkossa 1 ja 2,

Toplaaja

 

Opetussuunnitelman yhteinen osa,
TVT-toimintasuunnitelma.

 

Kartoitetaan tämänhetkiset oppilaitoksen oppimisympäristöt
laitteiden/opetuskäytön/osaamisen osalta.

Tuetut ympäristöt; Moodle2, o365, Wilma.

TVT-koordinaattori, tietohallinto (käytön tukena), Tiimeissä tvt-vastuuhenkilöt

Marata (horaca ja kopu)

Sähköala

Liiketalouden pt

 

Moodle, o365


 
Sakky RY

Turvapeda2

KokoPRO

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen
lisääminen, opetuksen toteutuksen
varmistaminen opetussuunnitelmien mukaisesti

 

Keskeiset kehittämisen kohteet:

opiskelu, työ ja yhteiskuntataitojen kehittäminen
opetuksessa ja oppimisessa, opettajien tieto- ja
viestintäteknisen osaamisen ylläpito ja kehittäminen, opetusmentelmien ja virtuaalisten oppimisympäristöjen sekä oppimisen ja
osaamisen kehittäminen sekä TVT-opetuskäytön tuen kehittäminen

Oppimisympäristöt: Moodle, O365, Wilma

Henkilöstölle Sakky korttikoulutus, käytössä iPadeja joillakin osaamisaloilla, uusittavat tietokoneet kannettavia ja puhelimet älypuhelimia

Moodle pääkäyttäjät sekä tuet vaihdellen eri osaamisalueilla (ei selvää järjestelmää),

Isoverstas: edustajat hallinnollisessa joryssa, pedagogisessa joryssa sekä verstastiimissä

 ICT ja turvallisuus

 

 Moodle

Office365

Wilma

 

Ysao RH/TH

Osaamista tekemällä

Tvt-strategian päivitys

Työssäoppimisen kehittäminen (Wilma)

 Henkilökunnan koulutustarvekartoitus - tehty jo?

Lähes kaikilla älypuhelimet sekä kannettava ja/tai tablettitietokone

IPad-salkkuja hankittu lisää aloille

 Tvt-tiimi 8 jäsentä, heidän roolien tarkistus

 Tvt-tiimin kautta monipuolisesti kaikki osaamisalat

 

Moodle

 
Salpaus HT

TutKIVA ja
TutKIVA 2

ToPo

TOM2+1
JIT (3D)

VYYTI
(verkko-
oppiminen) 

Mestari/
oppa.fi
(oppimisen arvioinnin työkalu, mobiilisovellus) 

OPS yhteinen
-TVT-linjaukset (10.1.8 s.38-40)

Salpauksen kehityslinjaukset /
pedagogiikka ja oppimisratkaisut
(AD:lla intrassa) 


 

henkilöstön osaamiskartoitus tulossa loppuvuodesta 2015 >koulutustarve-
kartoitus 

Tietohallinto ylläpitää ajantasaista infraa

Uutta: ipadeja hankittu monille aloille ja opettajille sim-kortilla ja ilman 

Suunnittelija (HT) +
verkko-opetuksen
mentorit

(15, resurssi 1vvt)

alat
kehittämis-
teemojen/
osaajien
mukaan
(~verkko-
opetuksen
mentorit)

hanketiimissä alat:
sote/lähihoitaja, luonnonvara/luonto-ohjaaja, rakennusala/talotekniikka

 

Elsa Moodle

Office365 for Business 
(mm. uusi intra tehdään keväällä 2016 SharePointiin)


 

 

Yhteenveto

Yhteisiä ainakin:

Tutkiva oppiminen verkossa 1 ja 2

  • osa tehnyt tvt-kartoituksen ja järjestänyt koulutusta sen perusteella, osalla kartoitus suunnitteilla
  • lähes kaikilla opettajilla älypuhelin sekä kannettava ja/tai tablettitietokone
  • osalla erityinen tvt-tiimi/vastuuhenkilö(t)
  • osalla vain IT-tuki
 

Luotu 9.9.2015 -

 

  • No labels