Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • Täydennä oma roolisi kehittämisteemaryhmiin
 • ks. myös lähtötilannekartoitus
 • kehittämisteemat tässä hankkeessa (powerpoint, dia 2)

   dia 2 kuvana

   Kehittämisteemat, koonti - tarkistettu 9-10/2015
    Kehittämis-
  teemat
  hankkeessa
  (alustava) 
  Osaaminen/
  kokemukset
  teemasta 

  Alat ja toimijat
  (määrä)
  teemassa 

   A
  m
  i
  s
  t
  Blogit, O365, ICT:n sisäinen palvelin, moodle  osaamisperusteisuuden tukena. Prosessin Blogit. O365 kokeilujen muokkaaminen. ICT, Prosessi
   D
  i
  l
  Blogit, pelillisyys, videoiden luominen, verkko-ohjaus, top-ohjaajien tukeminenBlogia kehitetty ja käytetty oppimisympäristönä, pelillisyyttä totetutettu yhdessä Salpauksen kanssa, qr-kooditsote ja huka
   E
  k
  a
  m

  Pedagogisen tvt-osaamisen levittäminen mentoroinnin kautta

  Blogien, videoiden, kuvien ym. dokumentointitapojen käyttö osaamisen näkyväksi tekemisessä tutkivan oppimisen periaatteiden mukaisesti

  Blogeja, facebookia, Pinterestiä, ym käytetään joillain aloilla, videoiden ja kuvien käyttöä kokeillaan ja se lisääntyy koko ajan, samalla kehitetään erilaisten tvt- ja somevälineiden käyttöä pedagogisesti.

  Sähkö, ICT, Sote, Marata, Auto

   

   E
  s
  e
  d
   O365 hyödyntäminen opetuksessa ja ohjauksessa, blogit, digitaaliset tallenteet, mobiililaitteiden hyödyntäminen, verkko-opintomahdollisuuksien kehittäminen

   O365 otettiin uutena käyttöön lukuvuoden 2015-16 alussa. Opettajien koulutukset käynnissä.

  Blogeja, Facebookia yms. käytetään vaihtelevasti eri aloilla, samoin Moodle-verkko-oppimisympäristöä. Verkko-oppimismahdollisuuksia lisättävä ja aineistoa yhtenäistettävä. Blogin käyttö mahdollisesti osaksi tulevaa eHOPSia?

  Autoalalla osaamista mobiililaitteiden hyödyntämisestä.

   Autoala, yhteiset tutkinnon osat, ehkä datanomit
   P
  o
  i
  n
  t

  Opettajien tvt-osaamisen vahvistaminen, pedagoginen kehittäminen, hyvien käytäntöjen levittäminen.

  Verkkokurssien tuotantomallin rakentaminen.

  Verkon kautta tapahtuvan top-ohjauksen kehittäminen.

   

  Opettajien osaamista kehitettty jo aiemmin, sitä jatketaan. Haetaan hyvää tapaa käytäntöjen jakamiselle.

  Verkkomateriaalia on jo paljon, mutta ei kokonaisia verkkokursseja.

  Yksittäiset opettajat tehneet jotain kokeiluja top-ohjauksen osalta (esim. blogeja top-jaksoilla), mutta mitään ei ole päätynyt laajempaan käyttöön.

  Wilman käyttö top-jaksojen hallinnoinnissa on pientä, mietitään sen laajentamista.

   

   

  sote, luonnontieteet (datanomi), ehkä lita
   S
  a
  m
  i
  E
  d

  Tuetaan opettajia yksilöllisten, joustavien oppimispolkujen

  toteuttamisessa hyödyntämällä virtuaalisia oppimis- ja ohjauskäytänteitä.

  Osaamisperusteinen blogi (käyttöönotto uusilla aloilla/opettajilla/ryhmillä)

  Pelillisyys, kokeillaan SEPPO-alustaa

  o365,

  ThingLink (oppimisympäristöjen kuvaukset)

  Osaamisperusteinen blogipohja usealla opettajalla käytössä, toimii.

  Työpaikkaohjaajia tulisi opastaa enemmän blogin / virtuaalisen top-ohjauksen käyttöön.

  SEPPO uusikokeilu.

  o365 suhteellisen uusi ympäristö 2015 käyttöönotettu, ja nyt jalkautetaan.

  sähkö, marata, like
   S
  a
  k
  k
   ICT ja turva-alan yhteinen verkko-oppimiskurssi(tietoturva), samalla pilottina mahdolliselle mallille verkko-oppimista.

   ICT alalla opettajilla käytössä moodle kursseja, opettajasta riippuen kuinka paljon käyttää ja millä tavalla.

  o365 uusi asia ja vähän käytetty(pitää miettiä myös sen tietoturvalisuus)

   ICT, turva ja YTO-opinnot
   Y
  s
  a

  Mobiiliohjaus työssäoppimisessa (työssäoppimisen ohjaus Wilmaan)

  Verkko-opinnot: hyvien käytänteiden jalkauttaminen alalle

  Olemassa olevien virtuaalisten oppimisratkaisujen hyvien toimintamallien levittäminen ja jalkauttaminen (pedagoginen tvt-tuki)

   

  Verkko-opinnoissa käytössä Moodle ja sitä käytetty monipuolisesti esim. luonnonvara-alan aikuiskoulutuksessa.

  Keskeiset hanketoimijat/-opettajat:

  • Metalli 
  • YTO
  • Sisu
  • ICT
  • Puhdistuspalvelut
  • Luonnonvara-ala
   

  S
  a
  l
  p
  a
  u

  alustavat:
  Pelillisyys

  Verkko-opinnot (opetustallenteet, käänteinen opetus) 

  Mobiiliohjaus top:ssa (missä roolissa blogi suhteessa muihin esim. oppa.fi?)

  Oppimisalusta (moodle/muu?) 

  TutKIVA 2:ssa seppo/SmartFeet -pilotti (innostustusta ollut paljon ja hyviä kokemuksia, jatkoa pilotille selvitellään parhaillaan)

  Salpauksen keskeiset hanketoimija-opettajat ovat aloilta:

  • Sosiaali- ja terveysala, lähihoitaja
  • Talotekniikka, LVI
  • Luonnonvara-ala, Luonto-ohjaaja
       
   Sovitaan roolit kehittämisteemojen työryhmiin

  Sovitaan kuinka isossa/pienessä roolissa kukin koulutuksenjärjestäjä on eri kehittämisteema-ryhmässä.

  Esim. vaihtoehtoja 

  1. vetäjä, ryhmän vastuutaho (ottaa päävastuun roadshow'n toteutumisesta)
  2. kehittäjä ja vertaisoppija, aktiivinen jäsen (vastuussa roadshow'sta vetäjän kanssa)
  3. kommentoija, on kuulolla ja tietää missä mennään
  4. ei jäsen (voi halutessaan seurata ryhmän työskentelyä)

Kehittämisteema

 

työryhmän
koko/ kj:t
AmistoDilaEkamiEseduPoint
College
SalpausSakkySamiEduYsao

1 Verkko-/mobiiliohjaus & Oppimisalustat
mm. 365 (vrt. Moodle, Wilma ym.)  top-ohjaus,
yhteistyö työelämän kanssa,
osaamisperustaisuus

8 kj:ää (vetäjä Sakky)

 1 ryhmän osallistujat ja roolit (8)

Työryhmän kj:t ja jäsenet

Amisto:
Dila:
Esedu:
PointCollege:
Salpaus:
Sakky: 
SamiEdu:
Ysao: 


Roolit ryhmässä

 1. Vetäjä: Sakky
 2. Kehittäjä: Salpaus, Point College, DILA
 3. Kommentoija: Ysao, DILA
         

2 Videot, kuvat & Blogit
(esim. ThingLink) verkko-opetuksessa
/oppimisen dokumentoinnissa ja
arvioinnissa, yksilölliset opintopolut
(tutkiva oppiminen)

5 kj:ää (vetäjä SamiEdu)

 2 ryhmän osallistujat ja roolit (5)

Työryhmän kj:t ja jäsenet

Amisto:
Dila:
Ekami:
Esedu:
SamiEdu:

 


Roolit ryhmässä

 1. Vetäjä: SamiEdu
 2. Kehittäjä: DILA
 3. Kommentoija: DILA
         

3 Verkko-opinnot mallinnus,
opetustallenteet (videot),
käänteinen opetus

5 kj:ää (vetäjä Point College)

 3 ryhmän osallistujat ja roolit (5)

Työryhmän kj:t ja jäsenet

Esedu:
PointCollege:
Salpaus:
Sakky: 
Ysao:


Roolit ryhmässä

 1. Vetäjä: Point College
 2. Kehittäjä: Salpaus
 3. Kommentoija: Ysao
         

4 Pelillisyys
(seppo-pelisovellus)

3 kj:ää (vetäjä Salpaus)

 4 ryhmän osallistujat ja roolit (3)

Työryhmän kj:t ja jäsenet

Dila:
Salpaus:
SamiEdu:

 


Roolit ryhmässä

 1. Vetäjä: Salpaus
 2. Kehittäjä: DILA
 3. Kommentoija: DILA         

5 Pedagoginen tvt-osaaminen
Mentorointi, työpajat (tutkiva oppiminen)
(hyvät käytännöt, uusi ops ja pedagogiikka)

4 kj:ää (vetäjä Salpaus)

 5 ryhmän osallistujat ja roolit (4)

Työryhmän kj:t ja jäsenet

Ekami:
PointCollege:
Salpaus:
Ysao:

 


Roolit ryhmässä

 1. Vetäjä: Salpaus
 2. Kehittäjä: Ysao, Point College
 3. Kommentoija:          
   2 3 2 3 3 4 2 3 3
 • No labels