Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Moodle, yhteisöllisyys.pdfpaluu vertaiskehittäminen-pääsivulle

1 Verkko-/mobiiliohjaus ja oppimisalustat 
mm. 365 (vrt. Moodle, Wilma ym.)  top-ohjaus, yhteistyö työelämän kanssa, osaamisperustaisuus

Työryhmä
Sakky (vetäjä) Salpaus, Point College, DILA (kehittäjät), Ysao (kommentoija)
+ Amisto, Esedu, SamiEdu?

Teeman kuvaus | teema roadshow'ssa | aiemmin tehtyä | verkkoaineisto | Live Lahti työryhmän padlet

Jäsenten esittely
Tehtyä, työn alla
  • Office 365 opetuksessa benchmarking -tilaisuus hankeverkostolle pe 18.3. klo 12-14 AC/Skype
 
Oppilaitos
Rooli
Osaaminen,
aiemmin tehtyä 
Kiinnostus/
ajankohtaista
Erityisiä kysymyksiä
aiheesta 
ToimijatMuuta

Sakky
ryhmän vetäjä

 PLE-  henkilökohtainen oppimisympäristö Office365, Moodle

Microsoft- tili oppilaitoskohtainen; ei palvele elinikäistä oppimista.  

PLE:  

  • tutkinto/tutkinnon osat Moodlessa
  • opiskelijoiden oppimisympäristöt linkitetty Moodleen
  • O365 käytössä opiskelijoilla Googlen palvelujen rinnalla; O365 käytössä yhteisöllisten tuotosten laadinnassa
  • opiskelija voi käyttää haluamiaan sosiaalisen median palveluja
  • onko sillä väliä missä opiskelija tekee oppimisen tekoja - ei tai missä osaaminen on hankittu. Lopputuotokset ovat henkilökohtaisessa oppimisympäristössä.
  • suurin haaste: opettajat yhdessä tutkinnon osittain osaisivat miettiä keskeisten tavoitteiden kautta sellaiset oppimistehtävät, jotka tekevät näkyväksi opiskeilijan oppimisen. Pois pienistä ja yksittäisistä tehtävistä laajempiin työelämälähtöisiin kokonaisuuksiin. 

Ritva Ylitervo
Marko Miettinen
Jukka Mustonen

Marja-Leena Piitulainen

(at)sakky.fi

Marja-Leena Piitulainen ja hotraca alan opettajat ovat käyttäneet PLE henkilökohtaisia oppimisympäristöjä  useiden vuosien ajan.  
Salpaus
kehittäjä
Monia hankkeita:
ToPo, TutKIVA, TOM2+1 
o365-intra, o365-työryhmä,
o365 työ- ja opetuskäyttö
(Moodlen-o365)
eTaito, oppa.fi ym.

Miten o365 soveltuu opetuskäyttöön suhteessa
Moodleen/muihin oppimisalustoihin?

Mitä työvälineitä oppimisen ohjaukseen käytetään
(nyt Moodle, tarjolla o365, pilotoitavana eTaito ja oppa.fi) nykytilanne digimaailma

Hanna Toijala
Anna Forsström

(at)salpaus.fi 

Mobiileilla työssäoppimista ohjaamaan -julkaisu (ToPo)

Digimaailma

Point College
kehittäjä

Opettajien digiosaamista kehitetty vuodesta 2014 lähtien

Osaaminen työelämätaidoiksi 1 (meneillään oleva hanke)

Vastuuta ottamalla opit-hanke (päättyi 2015 lopussa)

 

WhatsApp  ja OneNote class notebook ohjauksessa

Välineitä koko ryhmän kanssa tapahtuvaan keskusteluun

Skypen käyttö tai muu etäohjaus

Ulkomailla suoritettavien top-jaksojen ohjaus

Kiinnostaa kuulla, miten muualla hyödynnetään Moodlea ja Wilmaa top-jaksojen aikana, meillä käyttö hyvin rajoittunutta tällä hetkellä.

Ohjauksen toteuttaminen, kun opiskelijoiden työssäoppiminen toteutetaan teaching department -mallin mukaisesti

Moodlen käytön kehittäminen ja Moodlen toimintovalikoiman monipuolistaminen

Katriina Karkimo

Anna Roo

Seija Ruotsalainen-Karjula (sähköposti seija.ruotsalainen)

(at)pointcollege.fi

 
Dila
kehittäjä

TutKIVA oppiminen hanke, moodlea käytetty useita vuosia,

Wilma-/Primus-/Kurre-järjestelmä käytössä 2014 alkaen.

Wilman käyttö yhteistyössä työelämän kanssa, moodleToivoisinkin, että tämä olisi yksi kanava missä vaihdetaan tietoa ja taitoa puolin ja toisin Moodlen kehittämiseksi. Moodle taipuu, mutta helposti käytetään kiireessä tuttuja aktiviteetteja ja tehtäväiä, ja paljon jää hyödyntämättä.Elina Soininen
(at)dila.fi
Moodle-päivä 2016 Helsingissä 16.3.2016. Ohjelmassa käsiteltiin mm. Moodlea, cMOOCia ja Blackboard collaborate ultraa. Päivän aikana mietittiin työryhmissä myös Moodle-yhteisöllisyyden lisäämistä.
Ysao
kommentoija

 Wilma-/Primus-/Kurre-järjestelmä käytössä 2015 alkaen kaikilla. Näyttöperusteinen koulutus siirtyi silloin Studentasta pois.

Moodle ollut vuosia käytössä.

Wilman käyttö työssäoppimisen ohjaukseen (työelämä mukaan)

Moodle

 

 

 

Moodlen kehittäminen

Tuovi Huttunen
(at)ysao.fi

 

Tea Korolainen

Eija Vesterinen

(at)ysao.fi

 
Amisto
kehittäjä
   ? 

Esedu

kehittäjä

 Wilma-/Primus-/Kurre-järjestelmä käytössä kaikilla.

Moodle ollut käytössä monia vuosia.

O365 käyttöönotettu syksyllä 2015.

 O365

Moodle

Skype opiskelijoiden etäohjauksessa

 O365 opetuskäytön mahdollisuudet?

Moodlen kehittäminen. Toimisiko myös saman aihealueen opettajien "materiaalipankkina" verkko-oppimisympäristökäytön lisäksi? Aihealueiden runkojen kehittäminen Moodleen (vrt. laatunäkökulma.

Skypen käyttö (yms.) opiskelijoiden etäohjauksessa ja top-ohjauksessa?

 

Miia Roos
Mari Jokiniemi 
(at)esedu.fi 
 
SamiEdu
   ? 
  • No labels