Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ks. kehittämisteemaryhmät, vastuuhenkilöt ja osallistujat http://bit.ly/dovertais

Tapaamiset, kokoukset
-koontisivu 
AsiaToimintaVastuuAika

ma 21.12.2015

 Osallistujat

Paikalla, kehittämisteemaryhmien vastuuhenkilöt ja/tai hanketoimijoita:
1: Sakky, Marko Miettinen
2: SamiEdu, Jonna Kokkonen
3: PointCollege, Juha Sonck ja Katriina Karkimo
4. Salpaus, Hanna Toijala ja Laura Laakkonen
5. Salpaus, Hanna Toijala

Muistio pdf

 

Ryhmien kokoonpano, yhteystiedot

 

 

 

Tilannekatsaus ryhmien kokoonpanosta. Pyydetään puuttuvat tiedot ja jäsenten yhteystiedot

Hanna sähköpostitse/Facebook

 

to 7.1.2016 mennessä
 

Ryhmäkohtainen yhteydenpito ja tehtävät alussa

 

Ryhmän vetäjä (osassa ryhmistä, ks. ed. taulukko) kutsuu tapaamiseen (Skype/AC)

  • Ryhmä tarkentaa tavoitteet. Ymmärrystä luodaan sekä keskustelulla että verkkotyöskentelyllä (wiki, Face).
  • Ryhmä tekee oman tilannekartoituksen taulukkoonsa. 
  • Ryhmä sopii ja tekee aiemmin tehdyn kartoituksen koonnista yhteiseen taulukkoon.

 

 Vastuuhenkilöt

Ryhmäkohtaiset yhteydenpito

1: Oppimisympäristöt, mobiiliohjaus
Sakky: Pidetään aloituskokous, tehdään Doodle-ajanvaraus (tekijä Ritva/Hanna?)

2: Blogit, kuvat, videot 
SamiEdu: Ei pidetä erillistä kokousta tässä vaiheessa; wikisivuille koontia itsenäisesti

3: Verkko-opinnot 
PointCollege: Pidetään lyhyitä kokouksia alkuun usein, tehdään Doodle-ajanvaraus (tekijä Juha Sonck).

4. Pelillisyys 
Salpaus: Pidetään aloituspalaveri ja useita lyhyitä, tehdään Doodle-ajanvaraus (tekijä Hanna/Laura).

5. Pedagoginen tvt-osaaminen 
Salpaus: Pidetään konsultointi-työpaja Anne Rongaksen kanssa pe 15.1. Hanna vahvistaa ajankohdan.

Tammikuu 2016
 Ryhmien vetäjien yhteiset tapaamiset. Pidetään säännöllisestiHanna lähettää Doodle-ajanvarauksenJoka kuukausi
     
     
 Arkisto, muistioista poimintoja ym. aiempaa suunnittelua

Muistioista kehittämisteemaryhmä-aiheesta


25. ja 27.11.2015, muistiosta

Vertaiskehittäminen-otsikon alle on luotu alasivut viidelle kehittämisteemalle: DO teema 1, DO teema 2 jne. Seuraavassa taulukossa kehittämisteemaryhmät, vetäjät (teema 3:n vetäjä varmistui 3.12.2015) ja linkit teemojen wikisivulle:

teema 1
vetäjä: Sakky
verkko-/
mobiiliohjaus
ja oppimisalustat
 
bit.ly/doteema1 

teema 2
vetäjä: SamiEdu
videot, kuvat
ja blogit

bit.ly/doteema2

teema 3
vetäjä: Point College
verkko-
opinnot
mallinnus

bit.ly/doteema3

teema 4
vetäjä: Salpaus
pelillisyys 

bit.ly/doteema4

teema 5
vetäjä: Salpaus
pedagoginen
tvt-osaaminen
 

bit.ly/doteema5

  • Kehittämisteemaryhmän 3 vetäjä jäi kokouksessa avoimeksi Esedun ja Point Collegen jäädessä harkitsemaan asiaa. (3.1.2015 varmistui, että Point College, Juha Sonck ottaa teemaryhmästä vetovastuun.)

4 Kehittämisteemaryhmien oma ja yhteinen työskentely

Keskusteltiin kehittämisteemaryhmien omista ja yhteisistä verkkotapaamisista. Kokeillaan alkuun miten Facebook toimii tiedottamiseen ja työskentelyyn ja pidetään ryhmien yhteisiä tapaamisia vasta tarpeen mukaan. 

Työlista kehittämisteemaryhmille 

  1. Kehittämisteemaryhmillä on nyt vetäjät, jotka pitävät yhteisiä kokouksia tarpeen mukaan. Hanna laittaa ryhmänvetäjille Doodleen aikaehdotuksia vielä joulukuulle,  aloituskokoukselle.
  2. Koulutuksen järjestäjien tulee nimetä ja kirjata jäsenet ryhmiin wikiin: bit.ly/doteema1, bit.ly/doteema2, bit.ly/doteema3, bit.ly/doteema4, bit.ly/doteema5.
  3. Koulutuksen järjestäjien tulee täyttää wikiin oma osaaminen ja tavoitteet, jotka toimivat työskentelyn lähtökohtana/alkukartoituksena: bit.ly/doteema1, bit.ly/doteema2, bit.ly/doteema3, bit.ly/doteema4, bit.ly/doteema5.
  4. Kehittämisteemaryhmät voivat sopia lisäksi omia tapaamisia (Skype, AC) tarpeen mukaan ryhmän vetäjien johdolla (esim. Facebookissa, Doodlessa).  
  5. Kehittämisteemaryhmissä tulee aluksi perehtyä aiemmin tehtyyn ja koota tietoa kaikille yhteiseen taulukkoon http://bit.ly/doaiemmat.
  • No labels