Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 72 Next »

  • Roadshow-aikataulutus ja suunnittelu  (Doodle-kysely)
  • Aiemmin tehtyyn perehtyminen ryhmissä  
  • Kehittämisryhmien työskentely ja aikataulutus, ks. > taulukko 
  • Hyvien käytäntöjen / osaamisen itsearviointi (ryhmien lähtötilanteen kartoitus)  ryhmäsivujen taulukkoon
  • Roolit ja toimijat vertaiskehittämisryhmiin   
  • Vertaiskehittämisryhmät  
  • Kehittämisteemojen valinta  vrt. DO toimintasuunnitelma | bit.ly/doteemat

 

Vertaiskehittäminen on hankkeen keskeinen toimintatapa, joka tarkoittaa aktiivista työskentelyä (erityisesti) verkossa sovituilla työvälineillä, suunnitellusti ja ohjatusti. 

Vertaiskehittämisessä tärkeää on osallistujien oppiminen toisilta tekemisen, eli tutkivan oppimisen kautta.

 Vertaiskehittämisen avulla haetaan aluksi olemassa olevat hyvät käytännöt, joita tuotteistetaan oppilaitostyöpareina tai -ryhminä levitettäväksi hankeverkoston kolmessa roadshow'ssa.

 

 

 

 

Alussa aiemmin tehtyä Lähtötilannekartoitus- ja Vertaiskehittämisen teemat ja ryhmät -wikisivut

Hankkeen ajan tärkeitä DigiOpit -Facebook-ryhmä, ks. työvälineet | kehittämisteemaryhmien wikisivut (ks. alla) | AC- ja lähipalaverit ks. tapaamiset | ryhmäblogi/verkkosivut roadshow'hun?


Kehittämisteemaryhmien omat sivut

aiheteema 1
verkko-/
mobiiliohjaus
ja oppimisalustat
 
bit.ly/doteema1 

teema 2
videot, kuvat
ja blogit

bit.ly/doteema2

teema 3
verkko-opinnot
mallinnus

bit.ly/doteema3

teema 4
pelillisyys 

bit.ly/doteema4

teema 5
pedagoginen
tvt-osaaminen
 

bit.ly/doteema5

vetäjä
ks. jäsenet
teemasivuilta

Sakky

 

SamiEdu

 

Point College

Salpaus

 

Salpaus
tapaamiset    Annen tapaaminen/
työpaja 15.1.2016 
verkkosisältö      
roadshow ja
tapahtumat 

Pe 18.3.2016 O365 benchmarkkaus AC

  

Ti 22.3.2016, Roadshow 1
Lahti ja muut paikkakunnat, AC

jaettu tiedosto OneNote 

 

Roadshow't 

DO roadshow-mallinnus suunnittelusivu

Kysely roadshow-toiveista 

Konsultointi Anne Rongas

Aiemmin tehtyyn tutustuminen

Roadshow 1

Roadshow 2

Roadshow 3


  • No labels