Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(error)

Korkeakoulupalveluiden työpöydällä hallinnoidaan opiskelijoihin, opiskeluoikeuksiin ja suorituksiin liittyviä tietoja sekä tulostetaan erilaisia raportteja.