Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Sivuston sisältö päivitetään lukuvuoden 2019-2020 aikana LAB AMKn ohjeiksi. http://www.lab.fi/


Toteutukset

(tick)

Toteutusten haku

 1. Navigoi toteutushakuun
  • Valitse opettajan työpöydän ylävalikosta Toteutukset
  • Valitse suunnittelijan työpöydän ylävalikosta Vuosisuunnittelu -> Toteutukset
 2. Hae toteutuksia
  • Voit hakea toteutuksia monipuolisesti eri hakuehdoilla
  • Oletuksena olevat hakuehdot näyttävät omien meneillään olevien toteutustesi hakurajaukset.

  • Voit tyhjentää oletushaun rajaukset Tyhjennä-painikkeesta.

  • Voit rajata toteutushakua asettamalla yhden tai useampia hakuehtoja, esimerkiksi aika, henkilöt, yksiköt, luokittelu ja toteutuksen tila.

  • Kaikkien hakukenttien välillä on hakuehto JA, paitsi kenttien Henkilöt, Vastuuhenkilö ja Ylläpitäjä välillä on ehto TAI. Jos hakukenttä on moniarvoinen, eli hakuriteereihin on asetettu esim. useampi ryhmä tai henkilö, on kentän sisällä olevien arvojen (esim. ryhmien ja henkilöiden) välillä ehto TAI.

  • Voit hakea toteutuksia esim. tunnuksen tai nimen osalla käyttämällä %-merkkiä. Esim. %markkinointi% hakee kaikki toteutukset, joiden nimessä on jossain kohtaan sana markkinointi.

  • Kun olet asettanut hakuehdot, paina Hae. Hakutulos listautuu toteutustunnusten mukaiseen aakkosjärjestykseen.

  • Voit muuttaa hakutuloksen järjestyksen toteutuksen nimen, ryhmän, opettajan, alkais- tai päättymispäivän tai statuksen mukaan painamalla kyseisen sarakkeen otsikkoa.

  • Voit ladata hakutuloksen Excel-tiedostoon, jossa näkyvät kaikki toteutussuunnitelmiin tallennetut tiedot.

  • Toteutus voimassa -aikarajaus hakee kaikki ne toteutukset, joiden voimassaoloajasta yksikin päivä ajoittuu rajatulle aikavälille.

  • Alkaa - Päättyy -aikarajaus hakee kaikki ne toteutukset, joiden alkamispäivä on suurempi tai yhtä suuri kuin rajauksen Alkaa-päivä, ja päättymispäivä pienempi tai yhtäsuuri kuin rajauksen Päättyy-päivä. 

  • Kun olet tehnyt haluamasi hakuehtovalinnat Valitse Hae

  • Voit Tyhjentää edellisen haun valitsemalla Tyhjennä
 3. Haun tallentaminen ja tallennetun haun poistaminen
  • Voit tallentaa haun valitsemalla Tallenna haku ja antamalla avautuvassa modaalissa haulle nimen. Tallentamisen jälkeen haut ovat löydettävissä vasemmasta navigaatiosta

  • Haku tallentuvat Toteutukset -sivun vasempaan reunaan Tallennetut toteutushaut -osion Ei ryhmää -otsikon alle.
   Voit tallentaa hakuja myös oman otsikon alle kirjoittamalla Anna haulle nimi -kenttään haluamasi pääotsikon jälkeen kauttaviiva ja sen jälkeen haun nimi, esimerkiksi Toimipiste/tutkinto-ohjelma A

  • Siirry hakutuloslistauksesta toteutuksen tietoihin klikkaamalla toteutuksen tunnusta tai nimeä

  • Tallennettu haku tallentaa tekemäsi hakuehdot eli hakutulos on aina reaaliaikainen.
  • Jos haluat poistaa tallennetun haun, paina haun nimen perässä olevaa kolmiota ja valitse Poista.
 4. Hae omia toteutuksia

  • Klikkaa vasemmassa navigaatiossa Omat käynnissä olevat toteutukset / Omat tulevat toteutukset / Omat menneet toteutukset

  • Siirry hakutuloslistauksesta toteutuksen tietoihin klikkaamalla toteutuksen tunnusta tai nimeä

 5. Hae tallennettuja toteutuksia

  • Klikkaa vasemmassa navigaatiossa otsikon Tallennetut toteutushaut alla tallentamaasi haun nimeä

  • Siirry hakutuloslistauksesta toteutuksen tietoihin klikkaamalla toteutuksen tunnusta tai nimeä


Toteutustunnus

LAMKissa toteutusten tunnukset sisältävät opintojakson tunnuksen ja toteutuskoodin, niiden erotinmerkkinä on väliviiva. Esimerkiksi MI00AX69-3001. Pepissä keväästä 2015 lähtien luodun opintojakson tunnuksen kaksi ensimmäistä merkkiä kertovat poikkeuksetta sen mikä ala vastaa opintojaksosta. Peppi luo toteutuskohtaisen koodin, joka on juokseva numero alkaen luvusta 3000.

Luokittelu eli tagit

Hyödynnä toteutushaussa myös luokittelua. LAMKissa Luokittelu kertoo tarkemmin toteutuksesta, käytössä ovat "Vaihto-opiskelijoille", "Avoin AMK-tarjontaan", "YAMK-koulutus", "HopOn".

HopOn-opinnot eli ilmoittautuminen aina auki 

Käsite

Pepin käyttöönoton yhteydessä otamme käyttöön HopOn-opinnot määritelmän.

Tyypillisesti HopOn-opinnot ovat sellaisia toteutuksia, joiden

  • Opetusmenetelmänä on, että opiskelija tai opiskelijaryhmä tekee näyttötyyppisesti yksilöllisesti etenemällä opintojaan,
  • Opintojakso määräytyy tarpeen mukaan ja
  • Opinnon toteutuksen voi tehdä tarvittaessa milloin vain.

Tällaisia ovat tyypillisesti projektioppimiseen tai jonkin palvelun tuottamiseen liittyvät toteutukset tai tapahtumaosaamisen opintojaksototeutukset. Myös harjoittelujen ja opinnäytetyön opintojaksoista tehdyt toteutukset ovat HopOn-opintoja.

HopOn-opintojen toteuttaminen

Päätöksen toteutuksesta tekee yksikön tiimipäällikkö. Tiimipäällikkö määrittelee toteutuksen alkamis- ja loppumispäivän luodessaan toteutuksen Peppiin.

HopOn-opinnot kirjaus Pepin toteutussuunnitelmaan

Hyvä käytänne olisi julkaista opintojen toteutukset samaan aikaan jonkin lukukauden (syys, kevät, kesä) alkamiseen liittyvän opintojaksoille ilmoit-tautumisen puitteissa.

  • HopOn-opinnot kirjataan toteutussuunnitelman kohtaan LUOKITTELU
  • Toteutuksen ilmoittautumisaika laitetaan päättymään samalle ajalle kuin toteutus päättyy
  • Opintojen toteutus on auki kerrallaan yhden vuoden, jonka jälkeen vanha toteutus suljetaan ja siivotaan. Sen voi tarvittaessa kopioida uuden toteutuksen pohjaksi
  • Opiskelijat ilmoittautuvat itse tarvittaessa uudelle toteutukselle
 •  

Lisää ohjeita

Ohjeet TOTSUn tekoon Toteutussuunnittelu

Toteutuksen mallipohjat