Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(tick)

OPSin Tarkistus ja hyväksyminen -välilehdellä voit tarkastella, mitkä opetussuunnitelman perustiedot on asianmukaisesti syötetty. Järjestelmän pääkäyttäjän pitää ensin määritellä säännöt, joiden mukaan perustietojen tarkistus tehdään. Alla esimerkki näkymästä.

Näkymän ylälaidassa on statuspalkki, joka kertoo, missä tilassa OPS on: Luonnos --> Valmis hyväksyttäväksi --> Hyväksytty --> Hyväksytty ja julkaistu. Korkeakoulut määrittelevät itse, ketkä pääsevät statuksen muutoksia tekemään.

LAB-käytänteet

Tarkistus ja hyväksyminen -välilehden toiminnot tehdään keskitetysti Peppi-ylläpidossa

OPSin tilan muuttaminen

Kun muutat OPSin tilan luonnoksesta hyväksymisehdotukseksi, voi hyväksymisestä vastaava taho käydä tarkastelemassa OPSia ja hyväksyä sen.

  1. Napsauta sivun yläreunasta Valmis hyväksyttäväksi. Järjestelmä avaa Statuksen muuttaminen -ponnahdusikkunan. Jos OPSin perustiedot ovat puutteelliset, ponnahdusikkunan ylälaidassa näkyy ilmoitus "Opetussuunnitelma sisältää virheitä". Jos haluat ennen OPSin tilan päivittämistä vielä täydentää puuttuvia tietoja, sulje  Statuksen muuttaminen -ponnahdusikkuna napsauttamalla sen oikean yläkulman harmaata neliötä. Palaat takaisin hyväksymisluonnosnäkymään, josta voit siirtyä muokkaamaan OPSia. 
  2. Tarvittaessa voit kirjoittaa Statuksen muuttaminen -ponnahdusikkunaan hyväksymisehdotukseen liittyvän kommentin, joka tallentuu järjestelmään.
  3. Napsauta Päivitä-painiketta. Statuksen muuttaminen -ponnahdusikkuna sulkeutuu. Näkymän ylälaidan statuspalkissa Valmis hyväksyttäväksi -kohta muuttuu vihreäksi osoittaen, että OPSin tila on päivitetty hyväksymisehdotukseksi.
  4. Vastaavalla tavalla OPS:n tila muutetaan vaiheisiin Hyväksytty sekä Hyväksytty ja julkaistu. Se, ketkä pääsevät tekemään tilojen muutoksia, riippuu korkeakoulun omista prosesseista,

Sivun keskiosassa on listattuna yleiset sekä OPS-kohtaiset säännöt, joiden mukaisesti OPSin tietojen tulee olla syötetty (ks. Säännöt-välilehti). Säännöt voivat esim. tehdä tiettyjen kenttien täyttämisestä pakollista tai suositeltua.

Sivun alalaidassa on kaksi painiketta:

  1. Tarkista OPSiin liitetyt opintojaksot. Tämä toiminto tarkistaa, ovatko opintojaksot tallennettu em. sääntöjen mukaisesti.
  2. Siirrä opetussuunnitelman opintojaksot opiskelija- ja opintohallintojärjestelmään. Tämä toiminto siirtää opintojaksot korkeakoulun opintohallintojärjestelmään, mikäli siirto on korkeakoulussa käytössä. Siirron edellytyksenä on useimmiten se, että opintojaksot on tallennettu sääntöjen mukaisesti.