Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(error)

Resursseille lisätyt rajoitteet näkee yhteenvetona Tilojen ja välineiden hallinta -osion ylemmällä Rajoitteet-välilehdellä. Siellä voit hallinnoida rajoitteita yhdessä näkymässä.

Kaikkien resurssien rajoitteiden ylläpito

  1. Avaa resurssien ylläpitonäkymä (Suunnittelijan työpöytä > Resurssien suunnittelu ja varaus > Tilojen ja välineiden hallinta).
      
  2. Avaa sivun ylälaidan Rajoitteet-välilehti. Sillä on näkyvissä kaikki resursseille asetetut rajoitteet.
  3. Rajoituksen nimeä napsauttamalla pääset muokkaamaan rajoitusta. Muutos tulee voimaan kaikkiin niihin resursseihin, joihin rajoite on lisätty. 
  4. Jos haluat poistaa rajoitteen vain muutamista resursseista, poista resurssin koodi sen riviltä napsauttamalla sitä. Itse rajoite jää käytettäväksi tämän jälkeen eli se on mahdollista poimia resurssien rajoitteiden lisäyslomakkeen alasvetovalikosta.
  5. Jos haluat poistaa rajoitteen kokonaan, valitse linkki Poista. Samalla rajoite poistuu kaikista niistä resursseista, joihin se on lisätty.

Lisäohjeita aiheesta

Rajoitteiden periytyminen ja voimassaolo

 Resurssien rajoitteet