Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(tick)

Voit tarkastella vastuunjakoa ja koulutusaloja, jotka liittyvät opintojaksolle periytyneisiin tai määritettyihin ajanjaksoihin. Oletusarvoisesti vastuunjako ja koulutusalat periytyvät ylemmältä elementiltä, mutta tarvittaessa ne voidaan määrittää myös opintojaksokohtaisesti.

 1. Valitse opintojakson välilehtivalikosta Vastuunjako ja koulutusalat.
  Järjestelmä listaa opintojaksoa koskevat ajanjaksot vastuunjakoineen ja koulutusaloineen. Jos näytön yläosassa on painikepari Käytä perittyjä tietoja ja Muokkaa vastuunjakoa ja koulutusaloja, voit valita käyttöön joko ylemmältä elementiltä periytyneet tai opintojaksokohtaiset määritykset.

  Painikkeet näkyvät vain, jos opintojakso on liitetty opetussuunnitelmaan tai erilliseen opintokokonaisuuteen, jonka vastuunjako ja koulutusalat ovat periytyneet opintojaksolle. Jos määrityksiä ei ole periytynyt, järjestelmä listaa opintojaksokohtaiset ajanjaksot.

 2. Jos haluat ottaa käyttöön periytyneiden määritysten sijaan opintojaksokohtaiset määritykset, napsauta Muokkaa vastuunjakoa ja koulutusaloja -painiketta. 
  Painike muuttuu harmaaksi, ja järjestelmä ilmoittaa periytymisen muuttuneen ja listaa opintojaksolle määritetyt ajanjaksot vastuunjakoineen ja koulutusaloineen. Tämän jälkeen voit lisätä tai muokata ajanjaksoja opintojaksokohtaisesti.

 3. Lisää ajanjakso tai muokkaa olemassa olevaa ajanjaksoa: Jos haluat lisätä uuden ajanjakson, napsauta  Lisää uusi ajanjakso -painiketta.
  Järjestelmä avaa Lisää uusi ajanjakso -ponnahdusikkunan, jossa voit määrittää ajanjakson vastuunjakoineen ja koulutusaloineen. Jos haluat muokata olemassa olevaa ajanjaksoa, napsauta sen päivämäärärivillä olevaa Muokkaa-painiketta.

 4. Valitse kalentereista ajanjakson alku- ja loppupäivämäärät sekä lisää vastuunjakoa ja koulutusaloja koskevat tiedot.

 5. Napsauta yksikön, kustannuspaikan tai koulutusalan valintakenttää ja valitse haluamasi vaihtoehto pudotusvalikosta.

 6. Jos haluat määrittää useita yksiköitä tai koulutusaloja, napsauta  Lisää rivi -painiketta.

 7. Lisää jokaisella rivillä prosentuaalinen jako-osuus tekstikenttään. Järjestelmä varoittaa, jos syötettyjen jako-osuuksien summa on pienempi tai suurempi kuin 100 %. Jos napsautat Jaa tasan -valintaruutuun merkin, järjestelmä laskee yhtä suuren jako-osuuden kaikille yksiköille tai koulutusaloille.

 8. Kun olet syöttänyt tiedot, napsauta Tallenna-painiketta. Järjestelmä tallentaa tiedot ja sulkee Lisää uusi ajanjakso -ponnahdusikkunan.