Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Resurssien suunnittelu ja varaus
(tick)

Sisältö

Mikä Resurssien suunnittelu ja varaus on?

Resurssiensuunnittelu ja -varausosioon tallennetaan kaikki korkeakoulun lukujärjestykset ja tilanvaraukset. Sen kautta luodaan kaikkien resurssien (opettajat, tilat, välineet ja opiskelijaryhmät) kalenterit. Resurssien suunnittelu ja varaus -osioon pääset ylälaidan navigointipalkin Resurssien suunnittelu ja varaus -linkistä tai -ikonista.

YHTEISET AIKATAULUT

Lahden ammattikorkeakoulun aikataulut toiminnoille: koulutussuunnittelu, opetussuunnittelu, opetustarjonnan suunnittelu, opetuksen toteuttaminen, työaikasuunnittelu, opiskelijavalinta, opiskeluoikeuden ylläpito, opintojen suunnittelu ylläpidetään Respassa. Opiskelijoiden ja Henkilökunnan aikataulut esitetään omilla sivuillaan.

 Respa > Kaikille yhteiset > LAMK aikataulut

TILOJEN VARAUSTEN JÄRJESTELMÄT

  • NiemiCampuksella (Mukkulankatu ja Niemenkatu) tilavarauksia voi toistaiseksi tehdä vain henkilökunta Pepin kautta. Mukkulankadulla on kuitenkin paljon tiloja, jotka voi ottaa käyttöön varaamatta, kun vaan istahtaa vapaaseen kalusteryhmään ja ryhtyy toimimaan.
  • FellmanniCampuksella henkilöstö voi varata opetustiloja Pepin kautta ja kokous- ja ryhmätyötiloja Study&Meet-järjestelmän kautta.


Respa > Kaikille yhteiset > Kampukset > Tilojen varaaminen

TASATUNTIEN MITTAISET TILAVARAUKSET 

Tilankäytön optimoimiseksi Peppiin tehtävät resurssivaraukset tehdään tasatunnin mittaisiksi:

8.00-9.00 (1.)
9.00-10.00 (2.)
10.00-11.00 (3.)
11.00-12.00 (4.)
12.00-13.00 (5.)
13.00-14.00 (6.)
14.00-15.00 (7.)
15.00-16.00 (8.)
16.00-17.00 (9.)
17.00-18.00 (10.)
18.00-19.00 (11.)
19.00-20.00 (12.)
jne

TOIMINNALLISET JAKSOT

Resurssien suunnittelua ja varauksia varten lukuvuosi on jaettu kuuteen toiminnalliseen jaksoon eli periodiin, joita koulutusalat voivat halutessaan hyödyntää opetussuunnittelussa. Toiminnallisia jaksoja ei kirjata opiskelijoille nähtäväksi, ne ovat lukujärjestyksen tekijän "työn apuväline".


Miten Resurssien suunnittelu ja varaus -väline ja Lukkarikone eroaa toisistaan?

Resurssiensuunnitteluvälineessä suunnitellaan lukujärjestykset ja tilojen käyttö. Sitä käyttää pääaasiallisesti lukujärjestysten laatijat ja muu henkilökunta, jotka tekevät tilojen varauksia.

Opiskelijoiden käyttöön on tarkoitettu 'Lukkarikone', josta opiskelija näkee kaikki resurssiensuunnitteluvälineessä tehdyt julkaistut varaukset. Lukkarikoneessa opiskelija näkee oman lukujärjestyksensä sen mukaisesti mitä valintoja hän tekee. Opiskelija voi 'lukkarikoneessa' suunnitella myös tulevien opintojen ja valintojensa vaikutuksia omassa lukujärjestyksessään.

Päänäkymä

Resurssien suunnittelu ja varaus -osioon pääset suunnittelijan ja opettajan työpöydiltä ylälaidan navigointipalkin Resurssien suunnittelu ja varaus -linkistä tai -ikonista.

Huom! Osa kuvassa olevista painonapeista näkyy vain suunnittelijaroolilla oleville käyttäjille ja pääkäyttäjille!

Varausten tekeminen ja muokkaaminen -video (LAMK)

Video, kesto 19 min, tekijä Ari Vesikko

Pienryhmien luonti ja niiden lukujärjestysten tekeminen -video (LAMK)

Video, kesto 5 min, tekijä Ari VesikkoResurssien suunnittelu ja varausvälineen toimintojen tarkemmat toimintokuvaukset löydät Suunnittelijan työpöydän ohjeista. Opettajan työpöydän toimintoja ovat erityisesti: 

  • No labels