Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Käyttökatkos E-lomakejärjestelmässä (http://lomake.lamk.fi ) keskiviikkona 20.12.2017 klo 09:00 - 17:00 välisenä aikana

E-lomake-palvelimessa suoritetaan versiopäivitys versiosta 3.1 versioon 3.6 sekä
samalla vaihdetaan kirjautumistapa nykyisin käytetystä AD:stä Shibboleth (Haka)-kirjautumiseen.

 

HUOM! Tänä aikana E-lomakejärjestelmä ja kaikki lomakkeet ovat poissa käytöstä.

  • No labels