Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opintojaksojen toteutukset suunnitellaan Pepissä ja niistä annetaan palautetta  Repussa.

Reppu

Löydät opintojaksopalautteen ohjeen myös Repusta!
Reppu-opintojaksopalaute

Opintojaksopalaute on LAMKin yhteinen laadun kehittämisen työkalu ja opiskelijoiden tärkeä palautekanava. Opintojaksopalautetta kerätään Repun kautta kaikista opintojaksoista ja palautetta hyödynnetään opintojaksojen, opetuksen ja koko koulutuksen kehittämisessä. 

Näin helppoa on antaa opintojaksopalautetta Repussa!

 1. Mene Repussa sen opintojakson toteutukselle, josta haluat antaa palautetta.
  http://reppu.lamk.fi/

  Paina opintojakson etusivun oikeassa kulmassa olevaa ”Palaute” –painiketta.
  (kts. kuva yläpuolella)

 2. Vastaa kysymyksiin ja lähetä vastauksesi! Kiitos palautteestasi!

Pikatietoa opintojaksopalautteesta!

 • Opintojaksopalautetta kerätään Repussa kaikilta opintojaksoilta ja opiskelija voi antaa palautetta yhden kerran opintojakson aikana.

 • Opintojaksopalautekysely on auki jatkuvasti, mutta palautetta on hyvä antaa vasta loppupuolella, kun sinulla on hyvä kokonaiskuva opintojaksostasi.

 • Opettajia ohjeistetaan käymään palaute läpi opiskelijaryhmän kanssa ennen opintojakson päättymistä. Näin myös opiskelijat tietävät, millaisen arvioinnin opintojakso on saanut ja miten palautetta hyödynnetään jatkossa.

 • Kaikki palaute käsitellään anonyymisti, yksittäisen opiskelijan henkilöllisyys ei paljastu.

 • Opiskelijan antama palaute menee kaikille opintojakson opettajille, opettajien esimiehille sekä yksikön johtajalle. 


Nämä ovat opintojaksopalautteen kysymykset!

Opintojaksopalautekyselyssä on 8 väittämää, joita opiskelija arvioi asteikolla 1-5 (5 paras).
Lisäksi lopussa on kaksi avointa kysymystä.

 1. Opintojakson sisällöt ovat ajantasaisia ja kattavia. 
 2. Opintojakson oppimisympäristö tukee oppimistani. 
 3. Opetus ja ohjaus kurssin aikana tukevat oppimistani. 
 4. Olen panostanut aktiivisesti omaan oppimiseeni opintojakson aikana.
 5. Osaamistani on arvioitu onnistuneesti suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin.  
 6. Olen saanut riittävästi palautetta oppimisestani.  
 7. Opintojaksolla vaadittu työmäärä vastaa opintojakson opintopistelaajuutta.  
 8. Annan opintojaksolle arvosanan (5 paras). 
 9. Avoin kysymys: Mitä hyvää sinun mielestäsi on tässä opintojaksossa? 
 10. Avoin kysymys: Miten sinun mielestäsi tätä opintojaksoa olisi hyvä kehittää?

 

Lisätietoa opiskelijan palautekanavista löydät Respasta!


https://lamkfi.sharepoint.com/sites/intranet/pages/palautekanavat.aspx

 • No labels