Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Turnitin-ohjelmaa voidaan käyttää erilaisten kirjallisten töiden palautuksessa hyvän tieteellisen kirjoitustavan opettamiseen sekä alkuperäisyyden tarkastamiseen. Käyttö tapahtuu Moodlen kautta Turnitin-tehtävällä.
Turnitin vertaa opiskelijan palauttamaa työtä tietokantaan ja indeksoituihin Internet-sivuihin, minkä jälkeen se antaa tuloksena Samankaltaisuusraportin. Raportissa näkyvät yhtäläisyydet tietokannasta ja Internetistä löytyneisiin läheisiin (vastaavuusprosentti ja vastinelistaus). Vertailtava työ voidaan opiskelijan luvalla tallentaa Turnitinin arkistoon. Muutoin ei opiskelijan lupaa vertailuun tarvita, heille toki pitää asiasta kertoa jo kurssiin alussa.
Opiskelija palauttaa työn itse (opettaja luo Turnitin-tehtävän kurssille Moodleen) ja alkuperäisyysraportti on sekä opettajan, että opiskelijan nähtävissä. Opettaja voi palauttaa tehtävän myös opiskelijan nimissä, tästä lähtee opiskelijalle aina tieto sähköpostiin.
Kun opiskelijat palauttavat ensimmäisen kerran työtään, sen yhteydessä luodaan opiskelijaprofiili heille Turnitiniin.
Turnitin tarkastus täytyy tehdä kaikille opinnäytetöille.

  • No labels