Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • Opiskelijan tieteellisen kirjoittamisen opettaminen ja kirjoittamisen laadun parantamainen
  • Kun alkuvaiheessa oleva opiskelija aloittaa kirjallisten töiden tekemisen (esim. projektityöt), on alkuperäisyysraporttia käyttäen helppo opastaa oikeille tavoille (oma teksti, lähteiden merkitseminen jne.)
  • Tarkistuksien lukumäärällä ei ole rajoitetta
  • Turnitinin Feedback Studio mahdollistaa monipuolisen palautteen antamisen


 • Ajansäästö
  • Opettaja säästää omaa aikaansa, kun lähteiden läpikäyminen jää pois


 • Myöhemmässä vaiheessa, myös plagioinnin ehkäiseminen
  • Esim. ON-työt, joissa lähdemateriaali on englanniksi
  • opinnäytetyöhön liittyvät artikkelit ja tekstit (joko opettajatoimii ohjaajana tai opiskelija itsenäisesti tarkistaa omaa tuotostaan)
 • No labels