Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • Opiskelijalle tulee ilmoittaa, jos käytät Turnitinia töiden palautuksessa
 • Älä tallenna opiskelijoiden töitä vertailutietokantaan, jos heiltä ei ole siihen suostumusta (kieltäytyjän työ voidaan silti tarkastaa sitä tallentamatta!)
 • Anna opiskelijan palauttaa itse tekstinsä
 • Anna opiskelijalle riittävä ohjeistus kirjoittamiseen
 • Tulkitse alkuperäisyysraporttia, mieluiten yhdessä opiskelijan kanssa
 • Anna opiskelijalle mahdollisuus korjaamiseen ja uudelleen palautukseen

3.1 Tieteellinen kirjoittaminen ja lähteiden käyttö

Tieteellisen ja laadukkaan tekstin kirjoittamistaito on yksi tärkeistä korkeakouluista valmistuvan taidoista. Kirjoitustaidon kehittäminen alkaa jo heti ensimmäisellä vuosikurssilla, koska sitä tarvitaan erityisesti opinnäytetöiden teossa, sekä tietysti valmistumisen jälkeen työelämässä. Turnitinin avulla opettaja voi kiinnittää opiskelijan huomion lähteiden oikeaan merkitsemiseen ja oman tekstin tuottamiseen. Kielijelpin (2010) mukaan kirjoittajan on sulatettava lähteistä saatu tietoa omiin ajatuksiin ja muodostettava niiden perusteella omaa tekstiä.
Tieteellisen tekstin kirjoittamisessa on usein mm. seuraavia periaatteita (Kielijelppi 2010):

 • Käytetyt lähteet on merkitty niin huolella, ettei ole epäselvää missä on kirjoittajan omia mielipiteitä tai missä on lainattua tekstiä tai tietoa
 • Tietoa ei saa irrottaa alkuperäistekstistä niin, että sen merkitys muuttuu erilaiseksi
 • Suoran lainauksen eli sitaatin on oltava alkuperäisessä muodossaan ja lainausmerkein sekä lähdeviitteellä merkitty

3.2 Turnitinin hyödyntäminen kirjoittamisen ohjauksessa

Turnitin-ohjelma on siis luonteeltaan plagiaatinehkäisyohjelma, mutta oikein käytettynä se ohjaa opiskelijaa oikeaan tieteelliseen kirjoittamiseen. Ohjelma itsessään ei kerro, onko teksti plagiointia.
Ohjauskäytön periaatteita:

 • Kerro opiskelijalle Turnitin-käytöstä. Tämä motivoi opiskelijaa pois kopioinnista
 • Anna hyvät ohjeet. Opiskelijat eivät luonnostaa osaa tieteellistä kirjoittamista ja lähdeviittausta
 • Harjoituta. Tee ensin yksi Turnitin-palautustehtävä, jota varten opiskelijat harjoittelevat kirjoittamista ja viittaamista. Käy raportit läpi yhdessä opiskelijan kanssa tai näytä esimerkkejä isommalle ryhmälle.
 • Anna opiskelijatöille useampi palautusmahdollisuus eli ensimmäiselle versiolle, välikatsaukselle ja viimeistelyä vailla olevalle työlle omansa. Näin opiskelija näkee oman kehittymisensä ja jokaisessa vaiheessa on hyvä käydä alkuperäisyysraporttia läpi.
 • Vain todennäköinen vilppiepäily ja sen korjauksesta kieltäytyminen antaa syyn viedä eteenpäin

3.3 Ammattikorkeakoulun eettiset pelisäännöt ja vilppi

Opiskelijoiden on syytä tutustua Arenen julkaisemiin suosituksiin eettisistä pelisäännöistä, jotka löytyvät Arenen sivulta http://www.arene.fi/julkaisut/raportit/opinnaytetoiden-eettiset-suositukset/
On myös hyvä kertoa opiskelijalle vilpin seuraamuksista.

 • No labels