Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Turnitin-tehtävää voi käyttää henkilökohtaisten kirjallisten töiden palautuksessa.

 • Seminaari- ja harjoitustyöt: voit tallentaa ne tietokantaan, jos samoja aiheita käytetään vuodesta toiseen, jolloin aina aiemmat työt ovat verrattavissa. Älä kuitenkaan tallenna vanhoja töitä aiemmilta vuosilta, vaan aloita tallentaminen menossa olevalla kurssilla.
 • Opinnäytetyön ohjaus: Opetusteknologia voi luoda sinulle moodlen kurssipohjan, johon voit lisätä turnitin palautuksen opinnäytetyön ohjausta varten. Tämä ohjeistus tarkentuu opinnäytetyöprosessin kehitysvaiheen jälkeen.

4.1 Turnitin-tehtävä 2:n lisääminen Moodleen

Turnitin-tehtävän voit lisätä mille tahansa omalle kurssipohjalle. Aloita laittamalla Muokkaustila päälle. Valitse Lisää Aineisto tai aktiviteetti ja valitse Turnitin-tehtävä 2 ja lisää se kurssipohjalle (kuva alla).

4.1.1 Tehtävän asetukset

Tämän jälkeen avautuu tehtävän määrittelynäkymä, jossa tehtävälle pitää antaa nimi ja kirjoittaa sen yhteenveto esim. ohjeistus opiskelijalle työn palautuksesta, sekä säätää asetuksia.

 • Palautustyyppi: Tiedoston siirto palvelimelle eli opiskelija palauttaa liitetiedostona tai tekstikenttäpalautus
 • Osien määrä: voit määritellä kuinka monta erillistä tekstiä opiskelija voi palauttaa, jokaisesta muodostuu oma raportti.
 • Tiedoston enimmäiskoko: Oletuksena on 40 MB. Kuvia poistamalla voi isomman pdf-tiedoston kokoa pienentää.
 • Salli minkä tahansa tiedostotyypin palautus: voit antaa kommentteja mihin tahansa tiedostotyyppiin (esim. kuva), vaikka samankaltaisuutta ei voi vertailla.
 • Opiskelijoiden alkuperäisyysraportti: oletusarvoisesti Kyllä, jotta opiskelijat näkevät oman työnsä alkuperäisyysraportin.

Palautustyyppi: Oletuksena Tiedoston siirto palvelimelle
Osien määrä: jokaisesta muodostuu oma raportti
Salli minkä tahansa tiedostotyypin palautus (kts kohta 4.2)
Opiskelijoiden alkuperäisyysraportti: oletusarvoisesti Kyllä, jotta opiskelijat näkevät oman työnsä alkuperäisyysraportin.

 • Määrittele palautuksen aloitus-, palautus- ja julkaisupäivät
  • Aloituspäivä (Start date) määrittelee, milloin tehtävä avautuu
  • Palautuspäivämäärä (Due date) on siis automaattisesti aloituspäivästä viikon eteenpäin. Jos haluat opiskelijan korjaavan työtään, niin palautuspäivämäärää muuttamalla voit antaa enemmänkin aikaa kuin viikon. Eri osilla voi olla eri palautuspäivä. Toisaalta voit myös lisätä useamman palautustehtävän eri palautuksille.
  • Julkaisupäivä (Post date) vaikuttaa kommentointiin raportissa eli annettavissa tästä päivämäärästä lähtien. Opettajan arviointi on näkyvissä vasta tämän päivän jälkeen

 • Sallitko palautukset myöhässä: määrittelee, sallitko ensimmäisen palautuksen palautuspäivän jälkeen
 • Raportin kehittämismisnopeus: Tässä kaksi ensimmäistä vaihtoehtoa ovat järkeviä.
  • Kehitä raportit välittömästi, ensimmäinen raportti on lopullinen –vaihtoehto on siis kertatyyppinen palautus
  • Kehitä raportit välittömästi, raportit voidaan korvata palautuspäivään saakka - sallii useamman palautuksen viikon sisällä (oletuksena) tehtävänannosta eli opiskelija voi raportin perusteella korjata ja korvata työnsä ja saada uuden raportin palautuspäivään asti. HUOM: Uudelleenpalautuksessa on 24 tunnin viive raportin muodostumisessa.
  •  

 • Varastoi opiskelijatyöt: oletuksena on EI arkistoa. VAIN LOPULLINEN versio on syytä arkistoida. Jos palautetaan kehitysversioita ja korjataan välillä, niin ei missään tapauksessa arkistointia. THESEUKSEEN syötetyt opinnäytteet menevät automaattisesti Turnitinin arkistoon ajastaan.


Voit tässä vaiheessa jo suodattaa tuloksista pois esim. Opiskelijatyöt (kokotekstiä ei ole mahdollisuus nähdä) ja kirjallisuuslähteet eli valitse Kyllä kohdassa Sulje kirjallisuusluettelo pois. Asetus lukittuu, kun ensimmäinen työ palautetaan.

'Kielenkäännöksen vertailu' tarkoittaa eri kielistä toiseen kääntämisen havainnointia: tähän kannattaa valita Kyllä.

Tämän jälkeen Tallenna tai Tallenna ja näytä tehtävä.

4.1.2 Tehtävän toiminta

Turnitin-tehtävä näkyy nyt kurssipohjalla ja sen nimeä klikkaamalla avautuu seuraava näkymä (Saapuneiden palautusten lokero/Submission inbox)

Kuva opettajan näkymästä
Opettaja pystyy palauttamaan opiskelija puolesta tämän työn (suositus, että opiskelija itse palauttaa) klikkaamalla Työn palautus –kohtaa.
Kuva opettajan näkymästä palauttaessa opiskelijan puolesta


Opiskelijalla näkyy tehtävän avauduttua Palautukseni, jossa hän työn palauttaa.
Kuva opiskelijan tehtävänäkymästä


Alla on opiskelijan näkymä työn palautusikkunaan. Opiskelija antaa työlleen nimen (tämä kannattaa ohjeistaa, millainen sen on oltava), sekä etsii tiedoston koneeltaan.
Opiskelijan on klikattava ruutua vahvistaakseen, että työ on hänen omansa ja ottaa vastuulleen kaikki tekijänoikeusrikkomukset
Kuva opiskelijan palautusikkunastaTyö palautetaan klikkaamalla Lisää palautus. Kun opiskelija palauttaa ensimmäisen kerran työn, hänelle luodaan opiskelijaprofiili Turnitiniin ja hänen pitää hyväksyä käyttöehdot.
Opiskelija saa sähköpostiinsa palautuksen kuittauksena viestin Turnitinista.

4.1.3 Palautettavat tiedostomuodot

Samankaltaisuuden vertailuun Turnitin-yhteensopivia tiedostomuotoja ovat MS Word (doc, docx), MS Excel (xls, xlsx), html, Adobe Postscript (ps), teksti (txt), Rich Text Format (rtf), ja Portable Document Format (pdf). Jos asetuksissa on sallittu kaikkien tiedostomuotojen palautus, voivat ne olla mitä tahansa esim. kuvatiedostoja, ja voit kommentoida niitä raportissa (Grading-toiminnot). Samankaltaisuutta voidaan verrata vain tekstitiedostoista.
Palautettava tiedosto (esim. pdf) ei saa olla salasanasuojattu. Jos pdf-tiedosto koostuu vain tekstiä sisältävistä kuvista, Turnitin hylkää ne. Pdf-tiedoston pitää myös olla standardin mukainen, jos se ei ole, voi raportin muodostamisessa tulla ongelmia (esim. LaTeX:n tuottama pdf)

 • No labels