Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Harjoitustehtävien, opinnäytetöiden ja muiden valmiiden aineistojen kopiointi omiksi suorituksiksi on kiellettyä ja siitä seuraa opintosuorituksen hylkääminen.
Katso Tutkintosääntö, kohta 6.4. 'Käyttäytyminen ja kurinpito'
https://lamkfi.sharepoint.com/sites/intranet/Pages/tutkintosaanto.aspx
LAMK on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisemia hyvän tieteellisen käytännön menettelytapoja:
https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf
LÄHTEET
Harvard Guide to Using Sources – How to avoid plagiarism. 2017. Saatavilla: http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k70847&pageid=icb.page342057 [viitattu: 30.5.2017]
Tuhkanen T. Moodle-Turnitin Manual for students. TUT 2013. Saatavilla: https://www.utu.fi/fi/yksikko/yliopistopalvelut/opintohallinto/ohjauksen-ja-koulutuksen-tukipalvelut/ok/fairutu/Documents/Moodle-Turnitin_Manual_for%20Students.pdf [viitattu 20.2.2017]
Yliopiston eettiset pelisäännöt. LUT. 2014. Saatavissa: https://uni.lut.fi/fi/web/guest/eettiset-pelisaannot [Viitattu 24.3.2014]

  • No labels