Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yhteisöllistä kirjoittamista voi tehdä esim. pilvipalveluissa tai wikeissä, esim. LAMK wiki (ad-kirjautuminen). Tällaiset työkalut soveltuvat parhaiten työskentelyyn, jossa yhteisen tiedontuottamisen prosessi halutaan tehdä näkyväksi ja jossa jokaisen osallistujan panos on välttämätön. Dokumentti on vain yhdessä paikassa verkossa, ei versioina yksittäisten käyttäjien koneilla. Esim. wikissä ja GoogleDrivessa versiohistoriaa voidaan tarkastella ja tarvittaessa palauttaa aiempi versio.  Yhteisöllisen kirjoittamisen arvosta iso osa syntyy siitä, millaisen kulttuurin käyttäjät luovat yhteisen tekemisen ympärille, ei niinkään sovellusten yksittäisistä ominaisuuksista.

Yhteisölliseen kirjoittamiseen löytyy wikisovellusten lisäksi useita muitakin vastaavantyyppisiä välineitä, kuten enemmän Office-dokumentteja muistuttavat pilvipalvelut, esim:

GoogleDrive

Office365 Microsoft OneDrive

Ilman kirjautumista käytettäviä, yksinkertaisia ilmaistyökaluja esim. aivoriihityöskentelyyn: Tieken muistioKirjoitusalusta

Käyttö opetuksessa

Yhteisöllisen kirjoittamisen työkalut soveltuvat varsinkin työskentelyyn, jossa työstetään lopputuotosta pitkän ajan kuluessa ja jossa kaikkien osapuolien panosta tarvitaan. 

Mahdollisia käyttötarkoituksia esim:

 • asiakirjojen, opinnäytetöiden, raporttien yms. yhteiskirjoittaminen
 • työskentelyprosessin dokumentointi
 • ohjeet
 • FAQ (usein kysytyt kysymykset), huoneentaulu tms.
 • sanastot
 • kokousmuistiot
 • varaustaulukot, ilmoittautumiset
 • jopa keskustelu, kommentit sisennettyinä jne.

Esimerkki wikin opetuskäytöstä
Jennimerilainen's Favorite Links on wikipedagogiikka from Diigo
Wiki oppimisalustana ja luokan yhteisenä tilana verkossa – esitys aukikirjoitettuna | LEHMÄTKIN LENTÄIS

Tags: wiki wikipedagogiikka ryhmäohjaus yhteisöllinen verkkokeskustelu

Miten Wikipediaa tulisi lukea (ja kirjoittaa) opiskelijoiden kanssa? | Teemu Leinonen

Annotations:
 • Jos lähteitä ei ole tai ne näyttävät muuten epäilyttäviltä kannattaa pohtia onko artikkeli luotettava vai ei
 • Usein lähdeluettelossa mainituissa lähteissä on myös linkki varsinaiseen lähteeseen
 • Keskustelustakin voi vetää johtopäätöksiä myös varsinaisen artikkelin tiedoista
 • historia -välilehti. Tämän välilehden alta löytyy kaikki kyseiseen artikkeliin tehdyt muutokset
 • Tarkistamalla artikkelissa käytetyt lähteet,sekä artikkelista käydyn keskustelun ja muokkaushistorian saa yleensä hyvän kuvan artikkelin luotettavuudesta
 • Oikea tapa käyttää Wikipedia koulu- ja opiskelutyössä onkin tutustua johonkin aihepiiriin ensin Wikipedian avulla ja sitten seurata artikkelissa olevia lähteitä (jos ne näyttävät hyviltä ja luotettavilta) alkuperäisemmän tiedon pariin.
 • Jo peruskoulussa olisi hyvä ohjata opiskelijoita käyttämään alkuperäisempiä lähteitä kuin tietosanakirjoja ja oppikirjoja. Myös aivan oman tiedon tuottamista tekemällä pieniä (tieteellisiä) kokeita kannattaisi harjoitella.

Tags: wikipedia wikipedagogiikka pedagogiikka pedagogy verkkoaineisto kirjoittaminen

Why Wikipedia Does Belong in the Classroom

Tags: wiki wikipedia wikipedagogiikka e-learning classroom

Pedawiki - University of Helsinki Confluence

Tags: wikipedagogiikka wiki yliopisto yhteisöllinen

http://www.peda.net/openkortti/search/frontpage/view/72

Tags: wiki wikipedagogiikka wikipedia sosiaalinen media tvtopetuskäyttö

 • No labels