Blog

Somepalat - alkuohjeita opettajalle

Opetusteknologiaa ja tässä hankkeessa erityisesti kehitettävää sosiaalisen median (somen) käyttöön voi lähteä monella tapaa. Kokeilla voi ihan pienesti tai kokonaisvaltaisemmin. Jos somea kokeilee ekaa kertaa, voi olla hyvä aloittaa yhdestä tavasta. Mietin, että paras lähtökohta on kuitenkin halu ratkaista tai parantaa jotain asiaa, ei halu kokeilla jotain some-palvelua. Joskus ne tosin kulkevat erottamattomasti käsi kädessä.

Haluan luoda somepaloja, aika pienellä opettelulla kokeiluun otettavia palveluita ja menetelmiä. Niitä lähden suunnittelemaan, kuvaan kehittämistyötä Open Some Roadmappiin.

Veop Blogi -roadmapin dokumentointi

Yksi kehittämistehtäväni on Salpauksen verkko-opetuspalveluiden oma blogi. Itse asiassa olen luonut blogin nimeltä m.e-oppiminen Salpauksen blogialustalle jo yli vuosi sitten ja sen jälkeenkin sitä ideoinut ja hahmotellut. Sitä ei kuitenkaan ole vielä kunnolla otettu käyttöön eikä siitä ole tiedotettu. Blogihan on (yleensä aina) avoin, joten joku on sinne saattanut eksyä. Teen tämän Veop Blogi-kehittämistehtävän suunnittelun eli roadmapin tänne Salpaus Lamk wikin sisäiseen blogiin. Ehkä se mahtuu yhteen blogipostaukseen, jota aina tarvittaessa päivitän. Katsotaan miten käy.

Roadmapin vaiheet

1 NYT

 • Meiltä on puuttunut avoin, helposti tiettyyn asiaan linkitettävä, tvt-/some-asiat kokoava verkkosivu(sto).
 • Verkkotilaa tarvitaan joskus lyhyen uutisoinnin lisäksi myös asioiden pidempään esittelyyn. (Meillä on kyllä muutamia blogeja mutta ne ovat yleensä hankkeiden.)
 • Lisäksi itse ainakin kaipaan paikkaa, jonne voisin viedä yksittäiselle opettajalle laatimani pidemmän vastauksen muidenkin hyödynnettäväksi. Nythän ne jäävät "pöytälaatikkoon", asiaa kysyneen opettajan ja minun väliseksi sähköpostiviestittelyksi.
 • Tärkeää on tarjota - vähintään mahdollisuus - vuorovaikutukselle, kommentoinnille ja vertaistuelle.

2 TAVOITE

 • Tavoitteena on luoda vähitellen opettajia kiinnostava ja hyödyllinen asioita kokoava blogi.
 • Blogiin koottuun tietoon voi itsekin aina linkittää. Sieltä tulisi löytyä mm. hyviä esimerkkejä eri mahdollisuuksista.
  • On kuitenkin varottava, ettei aleta koota mitään isotöistä materiaalipankkia vaan ennemminkin asioita vaan viedään sinne talteen samalla kun niitä tehdään. Blogin luonne on usein kuvaileva ja pohdiskeleva - sen rooli tulee selkeyttää suhteessa muihin sivustoihin, ettei tehdä päällekkäisyyttä!

3 POLKU

 • Blogipohjan luonti - tehty aiemmin 
 • Blogin roolin määrittely suhteessa muihin verkkosivuihin
 • Blogin rakenne (sivut, kategoriat, tagit, linkit ja rss-syötteet muihin sivuihin, kuvaus ja tekijät) - osittain jo tehty (kevät 2012)
 • Muutaman blogipostauksen kirjoittaminen malliksi esim. opettajille tehdyistä ohjeista - jokunen jo on mutta tarvitaan lisää
 • Tiedottaminen vähintään Elsassa, mentoreille ja opettajille
 • Blogin RSS-upotus Veop-nettisivulle - sovittu alustavasti VIM:n kanssa
 • Blogin käytön aloittaminen arjessa

4 PERILLÄ

 • Kun polussa mainitut toimenpiteet tehty
 • Kun opettajat kertovat saaneensa hyödyllistä tietoa
 • Kun blogissa hyviä, helposti esiteltäviä ja avautuvua esimerkkejä
 • Kun blogiin sopivien asioiden viennistä on tullut arkea

Blogin osoite http://blogit.salpaus.fi/meoppiminen/
Kuvakaappaus blogista:

Roadmap-idean synty

Tutustuin Irlannissa ollessani opettajien koulutuskeskukseen Galway Education Centre, verrattavissa meidän Opekoon. Siellä yksittäisen koulutusalan tai pienen koulun kehittämistyötä oli tehty roadmapin avulla. Alussa oli kuvattu lähtötilanne, sitten asetettu tavoite ja märitelty polku miten tavoite saavutetaan. Työskentelyä oli dokumentoitu monin eri tavoin.

Partus Oy:n järjestämässä hyvässä Tiimimestari-valmennuksessa (suosittelen) yhtenä monista työvälineistä käytettiin Oppimissopimusta (pdf). Siinä edetään niin ikään vaiheittain. Ensimmäiseksi kysytään mistä olen tulossa, sitten missä olen nyt ja mihin pyrin ja millä keinoin. Ennakkoon tehdään vielä kuvaus, mistä tiedän olevani perillä. Arviointiin voisi vielä käyttää Tiimimestariessa niin ikään opittua MOTOROLA menetelmää. Ehkä siihen palataan kun ollaan siellä saakka (smile)

 • Näistä kahdesta aiemmin oppimastani menetelmästä syntyi roadmap, jonka toivon ennen kaikkea tekevän näkyväksi asioita. Jotta ne tulevat todeksi, niitä voi itse ja muut seurata ja niistä voi oppia.
 • Kuvituksen olen tehnyt iPadilla appsilla nimeltä Paper by FiftyThree. Katso toplaaja-roadmap Flickr kuvaesitys