Blog

Blog

Äänikirjeellä alkuun TutKIVAssa

Hankkeen aloitus on yllättävän työlästä, samalla innostavaa ja uuttaa. On monenlaista alustavaa tehtävää, selvittelyä ja hahmottelua. Taidan olla sellainen, jonka pitää saada jotkut asiat ehdottomasti selville ja varmistettua, ennen kuin pystyn lähteä eteenpäin. Ja edelleen aloitteluasemissa ollaan.

Konkreettinen asia oli atto-integroinnin suunnittelupalaveri. Siihen pääsi mukaan myös Merja kertomaan Jousto-hankkeen kokemuksista. Salpauksessa on myös wikisivu atto-asialle. Merja varoitteli, että atto-integroinnissa niin helposti lähdetään lisäämään atto-aineita ammatilliseen. Vaikkapa erilisinä englannin tehtävinä. Tavoitteena kun on integrointi, jossa kaksi asiaa yhdistetään luontevasti ja tarkoituksenmukaisesti. Tyyliin kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Kaksoisopettajuus kuulosti hyvältä ja toimivalta toteutustavalta. Jousto-hankkeessa ruotsin opettaja oli jalkautunut työsaliin opiskelijoiden opetettavaksi. Jatkopalaveri pidetään 17.10.2013 ja mukaan pääsee tällä kertaa myös Pirkko, opetusalapäällikkö.

Hankeinfo Salpauksen väelle

Hankkeet ovat jo alkaneet mutta varsinaiset toimijat, opettajat ja heidän opiskelijansa vielä valitsematta. Nämä uudet hankkeet, TutKIVA ja ToPo, kumpikin vaativat asiasta innostuneen ja kehittämistyöhön sitoutuvan opettajan. Lisähaastetta tuo vielä verkostoyhteistyö, avoimet oppimisympäristöt, opiskelijalähtöiset pedagogiset menetelmät. Tarvitaan erityisen hyviä tyyppejä. Perus tvt-taidoilla pärjää, jos asenne on oikea.

Hankeinfoon kutsuttiin alojen esimiehiä ja opettajia. Ensimmäinen tehtävä tässä alkuvaiheessa on kiinnostua asiasta ja vastata kutsuun. Kuten ottamissani kuvissa näkyy, tilaisuudessa oli innostunut, paikoin kiihkeä ilmapiiri. Jälleen kerran muun muassa laitehankinnat nostattivat paitsi useita kysymyksiä myös erilaisia mieilipiteitä. iPadeja ja Android-tabletteja ainakin on jo hankittu joillekin aloille. Esille tuli myös Windows RT tabletin syyskuun tarjous. Painotimme, ettei kumpikaan näistä hankkeista voi vastata mobiililaitetarpeisiin, ainoastaan se tarjoaa mahdollisuuden ottaa laitteet suunnitellusti opetus- ja ohjauskäyttöön.

 • Esittelyä varten tein mindmapin, jossa hahmotan TutKIVAn kokonaisuutta.
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Järjestimme Erkin kanssa opastusta hankkeen vastuuhenkilönä toimimiseen talon sisältä, alan konkarilta, Hannulta. Vaikka kyse on rahallisesti pienestä hankkeesta, tai ehkä juuri siksi, on tärkeää suunnitella ja toteuttaa hanke mahodllisimman hyvin.

Saimme käyttöömme paitsi suunnittelua ja seurantaa helpottavia lomakkeita, myös monia käytännön vinkkejä. Päätimme kanssa koota ne myös wikiin itselle ja muulle talon väelle hyödynnettäviksi. Lupa niiden julkaisuun avoimella sivulla pitääkin vielä varmistaa tekijältä! Hankkeen taloudenseurantaa helpottaa varmasti juuri käyttöön tullut Repotronic, johon myös työajanseurannat tehdään sähköisesti paperien sijaan.

Tärkeimmät asiat ovat, kuten aina, niin sanottuja itsestäänselvyyksiä. Joista juuri siksi ei koskaan liikaa voida ottaa huomioon. Esim. suunnitteluun kannattaa panostaa, pelisäännöistä ja toimintatavoista tulee sopia kaikkien toimijoiden, kuten opettajien, kanssa. Budjettiin ja aikatauluun sijoitetaan ensin tiedossa olevat toimet ja tapahtumat.

Hankeinfo pe 6.9. klo 14.30

Yritämme aloittaa nämä kaksi alkavaa, kumpikin työssäoppimisen mobiiliohjausta kehittävää hanketta, vähän uudella tavalla. Järjestämme hankeinfon aloille, esimiehille ja opettajille. Infoa voi seurata myös Lyncin kautta, ota yhteyttä verkkoapu(at)salpaus.fi. Infon tavoitteena on paitsi esitellä hankkeita, ennen kaikkea löytää mukaan asiasta innostuneet ja aiheensa puolesta aika vaativaan kehittämistyöhön kykenevät toimijat. Olen huomannut, että esimerkiksi työn näkyväksi tekeminen ja avoimesti yhteistyöverkostoissa toimiminen on vielä uutta ja outoa. Kun löytää oman tapansa, siitä voi tulla hyvin luonteva tapa toimia. Esimerkkejä jo löytyy, talostakin.

 • Luin juuri tutkimusta, jossa aiheena oli opiskelijoiden osallistumisaktiivisuus verkko-opetukseen. Vaikuttavammaksi asiaksi nousi tuttu motivaatio mutta myös opiskelijan epäitsekäs asenne ja halu auttaa myös muita (altruismi). Yllättäen vähemmän vaikutusta oli esim. opettajan palkkioilla ja pakolla.  
OPH ohjeistaa hankkeita Helsingissä

Opetushallitus järjestää kaksi hankeverkostolle tarkoitettua tilaisuutta peräkkäisinä päivinä Helsingissä. Alla päivien sisältö ja tavoitteet lyhyesti.

Ke 11.9. ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden 2013 aloitustilaisuus - ohjeita ja tietoa 
 • Tilaisuuden tavoitteena on tiedottaa ammatillisen peruskoulutuksen 2013 valtionavustustoiminnan tavoitteista, käytännöistä ja ohjeistuksesta. Tilaisuudessa perehdytetään myös valtionavustusjärjestelmän (valtionavustuslain) edellyttämiin, avustuksen käyttöön sekä raportointiin liittyviin menettelytapoihin. Lisäksi päivän aikana pohditaan hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistämistä. Ohjelmaa klo 9.30-12.

 

Iltapäivällä klo 13-16 on hankekohtaista ryhmätyöskentelyä

 • Tavoitteena on tukea hankkeiden käynnistämistä sekä edistää hankkeiden välistä verkostoitumista ja hyvien käytäntöjen jakoa. Ryhmä 5 (Salpauksen TutKIVA, TopLaajaToPo) toteutetaan Opetushallituksen monitoimitilassa 1. krs, Hakaniemenranta 6, Helsinki.
 • 2013 avustusta saaneeet hankkeet laativat A4-kokoinen tiivistelmä hankkeestaan, ks. Word-pohjalle ja edelleen OPH:lle pe 6.9. mennessä sähköiselle lomakkeelle. Hankekuvauksen/tiivistelmän tarkoituksena on välittää tietoa hankkeesta muille saman asian parissa toimiville. Opetushallitus ja koordinaatiohankkeet käyttävät sitä tarvittaessa esitellessään hankettanne muissa mahdollisissa tilaisuuksissa.
 • Lisäksi hankkeen yhteyshenkilön/koordinaattorin on varauduttava esittelemään pedagogisen kehittämistyön keskeiset tavoitteet ja odotettavissa olevat tuotokset Pecha Kucha  -menetelmällä (max 6 min 40s/ hanke). Esimerkki http://www.slideshare.net/Nappiparisto/tivoli


To 12.9.2013 verkostotapaaminen
 • Tilaisuuden tavoitteena on tukea käynnistyvien kehittämishankkeiden toteuttamista, esittelemällä käynnissä olevien hankkeiden kehittämistyön tuloksena saatuja toimintamalleja, ohjeita ja oppaita. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa kehittämishankkeiden toteuttajien välistä yhteistyötä, verkostoitumista ja tiedonvaihtoa. 
 • Tilaisuudessa vuonna 2012 avustusta saaneiden hankkeiden yhteyshenkilöt esittelevät omien hankkeidensa kyseiseen ajankohtaan mennessä saavutetut tuotokset ja tulokset Pecha Kucha –muotoisesti (max 6 min 40s/ hanke). Lisäksi keskustellaan hankkeiden raportoinnista ja tuotosten mallintamisesta. Salpauksesta esittely mm. TopLaaja-hankkeesta.
 • Esitykset kootusti Nappipariston SlideShare-sivulla
 • OPH:n ohjeita, tilastoja ja odotuksia hankkeille ks. linkit OPH-sivulta
 • Koulutuksia taas tarjolla esim. uusiin Ope.fi-taitoihin Nappipariston/OAMK järjestäminä OsaOppi
Verkostotapaaminen Kotkassa

TutKIVA-hankkeen ensimmäinen verkostotapaaminen pidetään hanketta koordinoivassa Ekamissa. Tapaamme perjantaina 30.8. klo 10 - 14 Koteko:n yrityspalveluluokassa osoitteessa Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka.

Asialistalla tapaamisessa

 • projektin aloittamiseen ja järjestäytymiseen liittyvät asiat.
 • Kiireisimpänä toimintasuunnitelman tarkentaminen ja erityisesti mukaan tulevien pilottialojen nimeäminen, sekä opettajien ja opiskelijoiden arvioidut lukumäärät. Hilkka tarvitsee tiedot hankkeen yhteiseen tiivistelmään, joka lähetetään OPH:lle 6.9. mennessä. Tiivistelmään tarvittavat tiedot lähetetään hankekohtaisesti sähköisesti.

Pienien junakommellusten jälkeen tapasin Hilkka Huiskon ja Kalevi Laineen Ekamista, SamiEdusta paikalla olivat Jonna Kokkonen ja Anssi Gröhn, sekä  Jaakkimasta Minna Pinola. Amiston hanketiomijaa emme vielä tavanneet.

Tutkiva oppiminen

Kalevi Laine esitteli, kuinka hän on usean vuoden ajan soveltanut tutkivan oppimisen menetelmää opetuksessaan. Kalevi rakentaa meille yhteisen sivuston Elgg verkkoalustalle. Hän vie sienn myös tietopaketin tutkivasta oppimisesta. Vaikka Kalevin mukaan oikeita vastauksia ei olekaan, on varmasti hyvä antaa työkaluja ja eväitä.

TutKIVAn tarina alkaa

Tämä elokuussa 2013 käynnistyvä hanke sai alkunsa Ekamin Hilkka Huiskon maaliskuisesta puhelinsoitosta Hannu Hannilalle. Hilkka kutsui Salpausta mukaan työssäoppimisen ohjausta mobiilisti kehittävään hankeverkostoon. Pedagogisena menetelmänä olisi tutkiva oppiminen, joka oli Ekamin aiemmissa hankkeissa parhaaksi havaittu. 

Vuosia sitten, ihan Salpauksen verkko-opetuksen tukipalvelujen alkuaikoina, tutustuin tutkivan oppimisen menetelmään. Mielestäni upeinta siinä on opiskelijalähtöisyys, haasteena taas oikealainen ja oikea-aikainen ohjaus

Aloitimme Ritva Somerman kanssa sivustoa aiheesta, silloisen Vatenetti-virtuaalikouluhankkeen puitteissa. Tutkiva oppiminen oli aiheena myös flash-kurssin tuotoksessani.

Tutkivan oppimisen prosessityökalu (sivusto kesken)

Tutkiva oppiminen -flash animaatio kesto 0:35

Tässä hankkeessa Ekami olisi koordinoija ja yhteistyökumppaneita olisivat, jo ennestään TopLaaja-hankkeesta tuttu Samiedu, sekä Amisto ja Jaakkima

 • Hankkeen koko nimi on Tutkiva oppiminen verkossa mutta HIlkka ideoi hauskan kutsumanimen TutKIVA
 • Hakemuksemme oli ensin Oppimisympäristöjen kehittäminen -hankeryhmässä mutta siirrettiin (8.5.) ryhmään Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt, jonne se aiheensa puolesta sopiikin hyvin.
 • Maaliskuussa 2013 laadin Salpauksen osuuden hankehakemukseen. Teksti sai muiden, suunnittelijoiden ja esimiehen, hyväksynnän. Minä puolestani kommentoin Hilkan laatimaa tekstiluonnosta ja hakemus lähti OPH:hon.

Kesäkuun puolessa välissä saimme myönteisen päätöksen. Hankesuunnitelma jäi lomalle - hautumaan - heinäkuun ajaksi.