Page tree

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT4hCZVQkGbMo3LYA9_JbGv_9qSUWlyGVk2ALV0tzYyAUVua29DpQ

 

Ammattiopisto Lappia http://www.salpaus.fi/esittely/viestinta/logopankki/PublishingImages/salpaus-logo-tekstioikealla-rgb-oranssi72.jpg

Luonnos 15.4.2016/Maarit Kuosa

Työ tekijäänsä kiittää hankkeen verkoston yhteiset tavoitteet ja tulokset:

Yhteiset tavoitteet

Yhteiset tulokset

Tavoitteena selvittää, mitä asioita tulee huomioida ja mitkä vaikuttavat (mahdolliset esteet ja haasteet) opiskelijan joustavaan siirtymiseen oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta oppisopimuskoulutukseen ja toisin päin.

Selvitys, mitä kaikkea ”kuuluu” oppilaitosmuotoisesta oppisopimuskoulutukseen ja toisin päin.

Tavoitteena lisätä erilaisia ja vaihtoehtoisia oppisopimuksen toteutuksia (oppisopimuksen pituus, ajoitus, ohjaus ym.)  Esim. suoraan yhteishaun kautta toteutuva ryhmämalli oppisopimukseen

Erilaisten ja vaihtoehtoisten oppisopimuksen toteutuksien yhteenveto ja niihin liittyvä ohjeistus (oppisopimuksen pituus, ajoitus, ohjaus ym.)

Tavoitteena tuottaa laadukas markkinointimateriaali eri kohderyhmille

Laadukas markkinointimateriaali eri kohderyhmille

 

Tavoitteena laadukas oppisopimusprosessin toteutuminen ja ohjaus

Mobiiliohjaus oppisopimusprosessin toteutumisessa ja ohjauksessa

 

Mitä asioita tulee huomioida ja mitkä vaikuttavat (mahdolliset esteet ja haasteet) opiskelijan joustavaan siirtymiseen oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta oppisopimuskoulutukseen ja toisin päin? Kirjaa alla oleviin taulukoihin eri osapuolten näkökulmista.

Opiskelijan näkökulmasta:

Mitä tulee huomioida?

Esteitä, haasteita?

Mahdollisuuksia?

Koulutuksen järjestäjä

 

 

 

EKAMI

 

 

 

 

 

JAO

 

 

 

 

KPEDU

 

 

 

OSAO

Vaihtoehto on opiskelijalle paras mahdollinen ja ei vaikuta epäedullisesti esim. opintososiaalisiin etuihin.

Opinnot pitää olla edenneet suunnitelmien mukaisesti.

YTO- opinnot pitää suunnitella erikseen, integrointi helpottaa toteutusta

Yksilöllinen opintopolku mahdollistuu, työllistyminen paranee jne.
Digitaalisuuden hyödyntäminen (3D- ympäristö +e-Taito)

SALPAUS

 

 

 

SEDU

 

 

 

LAO

 

 

 

LAPPIA

 

 

 

YSAO

 

Koulutuksen järjestäjän näkökulmasta:

Mitä tulee huomioida?

Esteitä, haasteita?

Mahdollisuuksia?

Koulutuksen järjestäjä 

 

 

 

 

 

EKAMI

 

 

 

 

 

 

JAO

 

 

 

KPEDU

 

 

 

OSAO

Rahaliikenne siirtymissä

 

 

 

Eri toimijoiden (opettaja, koulutustarkastaja, opo) yhteistyö ja vastuut on selkeät

Joustavissa siirtymissä tulee koulutuksen järjestäjällä olla yhtenäiset systemaattiset toimintatavat rahoituksen kohdentamiseen sinne, missä kulut syntyvät.

Vastuut eivät ole selkeät.

Projekti-seuranta, jonne kaikki kustannukset tulee kohdistaa.

 

 

Opiskelijoilla säilyy oma ryhmä ja omat opettajat (koska eivät siirry näyttötutkintojärjestelmään).

SALPAUS

 

 

 

SEDU

 

 

 

LAO

 

 

 

LAPPIA

 

 

 

YSAO

 

Yrityksen/työelämän näkökulmasta:

Mitä tulee huomioida?

Esteitä, haasteita?

Mahdollisuuksia?

Koulutuksen järjestäjä

 

 

 

EKAMI

 

 

 

 

 

 

JAO

 

 

 

KPEDU

 

 

 

OSAO

Työpaikan soveltuvuus/ työtehtävät ko. tutkinnon osan/osien opiskeluun

Ohjaajan merkitys (osaaminen, motivaatio, innostus)

YT - tilanne yrityksessä

 

Työpaikan tilanne- opiskelijamyönteisyys!

Henkilöstötilanne (sairaslomat, sijaiset)

 

Monityönantajainen oppisopimus

SALPAUS

 

 

 

SEDU

 

 

 

LAO

 

 

 

LAPPIA

 

 

 

YSAO

 

RAHALIIKENNE SIIRTYMISSÄ esimerkkejä:

Rahaliikenne siirtymissä/  valmistuva opiskelija, case 1. sosiaali- ja terveysalan opiskelija

Syksy 2015

 

Tammikuu 2016

 

Laskentapäivä 20.1.2016

 

Helmikuu 2016

 

Siirtyy opson rahoitukseen

 

Maaliskuu 2016

Huhtikuu 2016

Toukokuu 2016

Kesä, heinä, elokuu

Syyskuu 2016

 

Laskentapäivä 20.9.2016

 

Suunnittelua

Opiskelija ammatillisessa peruskoulutuksessa

Oppisopimus

 

Oppisopimus

Oppisopimus

Oppisopimus

 

 

 

 

 

Opiskelija ei eroa oppilaitoksesta

 

 

Ammattiosaamisen näyttö

Opiskelijat valmistuvat,

tilastointi?

 

 

 

Yksikköhinta määrä

(Lähih. 7   898€ ka 7/5)

7   898*7/12= 4   607€

 

 

 

 

 

 

(Opson yksikköhinta

3 403,47)!?

 

http://www02.oph.fi/asiakkaat/rahoitus/rahjulk15/06_OPPISOPIMUSKOULUTUS.pdf ; Oppisopimus on kestänyt yli 4kk, eikä ole osunut laskentapäivään. Opiskelija jatkaa opinnot loppuun oppisopimuskoulutuksena helmi-toukokuussa ja valmistuu toukokuussa. Samaa opiskelijaa ei voi ilmoittaa oppisopimuskoulutuksessa rahoituksen perusteeksi enää syyskuun laskentapäivänä, koska opiskelijasta on jo saatu rahoitus puoleksi vuodeksi oppilaitosmuotoisen koulutuksen puolelta. Rahoitus riittää kattamaan kulut opintojen päättymiseen asti. Oppisopimuskoulutusta koskeva rahoituslain 4 kk:den sääntö koskee vain tilanteita, joissa opiskelija ei olisi rahoituksen perusteena muutoin missään järjestämismuodossa.
( Mari Pastila- Eklund, OKM, 26.1.2017)

Rahaliikenne siirtymissä/ jatkava opiskelija, case 2.sosiaali- ja terveysalan opiskelija.

Syksy 2015

Tammikuu 2016

 

Laskentapäivä 20.1.2016

yksikköhinta

Helmikuu 2016

Maaliskuu 2016

Huhtikuu 2016

Toukokuu 2016

Kesä- heinäkuu 2016

Elokuu 2016

Syyskuu 2016

 

Laskentapäivä 20.1.2016

yksikköhinta

Suunnittelua

Opiskelija ammatillisessa peruskoulutuksessa

Oppisopimus

Oppisopimus

Oppisopimus

Oppisopimus

O ppisopimu s

yht. 6kk

Opiskelija palaa oppilaitosmuotoiseen koulutukseen

 

 

Opiskelija ei eroa oppilaitoksesta

 

 

 

Ammattiosaamisen näytöt?

 

 

 

 

Yksikköhinta määrä

(Lähih 7   898€ ka 7/5)

7   898*7/12= 4   607€

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiskelija ilmoitetaan rahoituksen perusteeksi tosiasiallisen laskentapäivän tilanteen mukaisesti.  Tässä tapauksessa ilmoitetaan siis oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaksi. Tärkeää on luoda menettely, jossa koulutuksen järjestäjän sisällä raha liikkuu sinne, missä opiskelijasta aiheutuvat kulut syntyvät. Eli vaikka rahoitus tulee oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta, kulut syntyvät oppisopimuskoulutuksessa, jonne koulutuksen järjestäjän täytyy rahoitus myös kohdentaa. ( Mari Pastila- Eklund OKM, 26.1.2017)

 


OPINTOSOSIAALISTEN ETUJEN VERTAILUA
 

Opiskelijastatus

Oppisopimus/Työsuhde

Koulutussopimus/ ei-työsopimussuhteinen koulutusmuoto; voi toimia oppisopimuksen ei-työsopimussuhteisena ennakkojaksona.

Opiskelijat ovat koulutuksen järjestäjän kirjoilla ja opiskelijahuollon palveluiden piirissä.

 

 • Opintoraha on valtion maksama avustus, joka maksetaan kuukausittain. Opintorahan suuruus määräytyy hakijan iän, asumismuodon ja siviilisäädyn mukaan. Opintoraha voi olla 38,66 - 250,28 €/kk ja sitä voidaan korottaa tai alentaa vanhempien tulojen perusteella. Opintoraha on veronalaista tuloa ja opintorahaa saa vain opiskelukuukausilta. Kun opiskelija on täyttänyt   17 vuotta, hän voi saada opintorahaa seuraavan kuukauden alusta alkaen.

 

 • Opintolainen valtiontakaus   myönnetään pääsääntöisesti opiskelijalle, joka saa opintorahaa. Valtiontakauksen suuruus opintotukikuukautta kohti on alle 18-vuotiaalle 260 €, 18 vuotta täyttäneille 400€ ja ulkomailla opiskelevalle 700 €.

 

 

 • Asumislisää voi saada 80 % kuukausivuokrasta, jos asumismenot ovat vähintään 33,63 €/kk. 252 €/kk ylittävää asumismenoa ei oteta huomioon. Asumislisä on 26,90 - 201,60 €/kk ja sitä voi saada myös alle 17-vuotias.  
 • Opiskelija on oikeutettu koulumatkatukeen, kun yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 10 kilometriä ja koulumatkakustannukset ylittävät 54   € kuukaudessa.   Oma maksuosuus matkalipusta on 43 €/kk ensimmäisellä ostokerralla. Matkahuollon matkakorttimaksu. Saa asunnon ja   oppilaitoksen tai työssäoppimispaikan välisestä matkasta. Jos joukkoliikennettä ei ole käytettävissäsi tai koulumatka on rasittava tai hankala, voi hakea koulumatkatukea itse järjestettyyn kulkutapaan. Itse järjestettyä kulkutapaa käytettäessä matkakustannukset korvataan enintään 100 kilometriltä (yhdensuuntainen koulumatka).
 • Asuminen oppilaitoksen asuntolassa on maksutonta ammatillista perustutkintoa suorittaville opiskelijoille kouluviikon ajan.

 

 • Salpauksen toisen asteen opiskelijat saavat koulupäivinä oppilaitoksen kustantaman lounaan. Ateriaedun saa esittämällä kelakortin, ajokortin tai henkilökortin, jossa on sosiaaliturvatunnus.

 

Oppisopimusopiskelija saa vähintään TES:n mukaista palkkaa

 

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalla on oikeus saada tietopuolisen opetuksen aikana:

 • Ansionmenetyksen korvauksena päivärahaa 15 euroa opetuspäivältä
 • Perheavustusta 17 euroa opetuspäivältä, jos opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi
 • Majoituskorvausta 8 euroa opetuspäivältä, jos tietopuolinen opetus järjestetään opiskelijan koti- tai oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella

 

 • Opiskelijalla on oikeus saada matkakorvausta tietopuolisen opetuksen alkaessa ja päättyessä, jos yhdensuuntainen matka opetuspaikalle on yli 10 km, ja lisäksi kerran viikossa, jos opetus kestää yli viikon
 • Korvaus voidaan maksaa päivittäin, jos opiskelija majoittuu kotonaan. Jos opiskelijalle korvataan päivittäiset matkakustannukset, hänellä ei ole oikeutta majoituskorvaukseen.
 • Matkakorvaus maksetaan vain kotimaassa tapahtuvasta matkasta sekä halvimman matkustustavan mukaan opetuspaikan ja kodin tai oppisopimuspaikan välillä tosiasiallisen lähtö- ja paluupaikan mukaan.
 • Kelan asumistuki
 • Päivähoitomaksut
 • Opiskelija- alennukset jää pois

 

 

 

 

 

KOKO PROSESSI?

TILASTOINTI?

Mitä muuta?