Page tree

 

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT4hCZVQkGbMo3LYA9_JbGv_9qSUWlyGVk2ALV0tzYyAUVua29DpQ

 

Ammattiopisto Lappia http://www.salpaus.fi/esittely/viestinta/logopankki/PublishingImages/salpaus-logo-tekstioikealla-rgb-oranssi72.jpg

 

 

Opintososiaaliset edut (yhdeksän koulutuksen järjestäjää: EKAMI, JAO; KPEDU, LAO, LAPPIA, OSAO, SALPAUS, SEDU ja YSAO)


OPINTOSOSIAALISTEN ETUJEN VERTAILUA

Opiskelijastatus

Oppisopimus/Työsuhde

Koulutussopimus

 

 • Opintotukeen kuuluu opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus.

 

 • Opintoraha on valtion maksama avustus, joka maksetaan kuukausittain. Opintorahan suuruus määräytyy hakijan iän, asumismuodon ja siviilisäädyn mukaan. Opintoraha voi olla 38,66 - 250,28 €/kk

 

 • Opintolainan valtiontakaus   myönnetään pääsääntöisesti opiskelijalle, joka saa opintorahaa. Valtiontakauksen suuruus opintotukikuukautta kohti on alle 18-vuotiaalle 260 €, 18 vuotta täyttäneille 400€ ja ulkomailla opiskelevalle 700 €.

 

 • Asumislisää voi saada 80 % kuukausivuokrasta, jos asumismenot ovat vähintään 33,63 €/kk. 252 €/kk ylittävää asumismenoa ei oteta huomioon. Perheellisellä opiskelijalla tukena on yleinen asumistuki opintotuen asumislisän sijaan.
   
 • Opiskelijan omat tulot vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija voi nostaa opintotukea. Opiskelijan täytyy itse huolehtia, ettei vuosituloraja ylity. Opintotukea voidaan periä takaisin takautuvasti, mikäli opiskelijan omat tulot ylittävät vuositulorajan.
   
 • Opiskelija on oikeutettu koulumatkatukeen, kun yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 10 kilometriä ja koulumatkakustannukset ylittävät 54   € kuukaudessa (paitsi Waltti-liikenteessä).   Oma maksuosuus matkalipusta on 43 €/kk
   
 • Asuminen oppilaitoksen asuntolassa on maksutonta ammatillista perustutkintoa suorittaville opiskelijoille kouluviikon ajan.

 

 • Opiskelijat saavat koulupäivinä oppilaitoksen kustantaman lounaan.  
   
 • Yli 25-vuotiaat voivat opiskella myös työttömyysetuudella, jos TE-toimiston arvion mukaan on koulutuksen tarpeessa ja koulutus parantaa mahdollisuuksia työmarkkinoilla.

Oppisopimusopiskelija saa vähintään TES:n mukaista palkkaa

 

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalla on oikeus saada tietopuolisen opetuksen aikana:

 • Ansionmenetyksen korvauksena päivärahaa 15 euroa opetuspäivältä
 • Perheavustusta 17 euroa opetuspäivältä, jos opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi
 • Majoituskorvausta 8 euroa opetuspäivältä, jos tietopuolinen opetus järjestetään opiskelijan koti- tai oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella

 

 • Opiskelijalla on oikeus saada matkakorvausta tietopuolisen opetuksen alkaessa ja päättyessä, jos yhdensuuntainen matka opetuspaikalle on yli 10 km. 1 meno-paluu halvinta kulkuneuvoa käyttäen opetusjaksoa (1-5 pv) kohti
 • Matkakorvaus voidaan maksaa päivittäin ERITYISESTÄ SYYSTÄ
 • Matkakorvaus maksetaan vain kotimaassa tapahtuvasta matkasta sekä halvimman matkustustavan mukaan opetuspaikan ja kodin tai oppisopimuspaikan välillä tosiasiallisen lähtö- ja paluupaikan mukaan.
 • Kelan asumistuki?
 • Päivähoitomaksut?
 • Opiskelija- alennukset jäävät pois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koulutussopimus/ ei-työsopimussuhteinen koulutusmuoto; voi toimia oppisopimuksen ei-työsopimussuhteisena ennakkojaksona.

Opiskelijat ovat koulutuksen järjestäjän kirjoilla ja opiskelijahuollon palveluiden piirissä.

 

 

 

 

 

 

 

 

Esimerkkejä koulutusmuodon (oppilaitosmuotoinen ja oppisopimus) vaikutuksista opintososiaalisiin etuihin

Esimerkki 1. (positiivinen vaikutus)    

Opiskelija, 17- 20 vuotta, asuu kotona:  

Opiskelijastatuksella: opintolainan valtiontakaus 400€/kk, muihin tukiin ei mahdollisuutta, jos vanhempien yhteenlasketut tulot yli 61 000€/vuosi  

Oppisopimuksen aikana: vähintään TESin mukainen palkka , on yleensä aina yli tukien  

 •               Opiskelijalle hyvä vaihtoehto ja kannustaa enemmän oppisopimukseen  
 •               Opiskelija voi motivoitua enemmän kuin pelkästään oppilaitoksessa tapahtuvaan opetukseen  
 •               Opiskelija voi mahdollisesti jopa säästää palkasta niille jaksoille käyttörahaa, kun on ainoastaan koulussa  

 

Esimerkki 2. (huomioitavia asioita)  

Opiskelija, yli 20-vuotias, on lapsi/lapsia, vuokra 750€/kk  

Opintojen aikana: opintotuki 250,28€/kk, opintolainan valtiontakaus 400€/kk, yleinen asumistuki (perheellisen opiskelijan tuki asumiseen)600,00€/kk (80% hyväksyttävien asumismenojen ja perusomavastuun erotuksesta, saa täytenä jos ei ole muita tuloja)  

Oppisopimuksen aikana: vähintään TESin mukainen palkka  

 

Mitä tulee huomioida?  

  -> Opintotuen vuosituloraja : Periaatteena on, että tuloja voi olla 660€/kk niiltä kuukausilta kuin saa opintotukea ja 1970€/kk niiltä kuukausilta, kun opintotukea ei saa. Tämä lasketaan vuositasolla ja ilmoitusvastuu on opiskelijalla itsellään. Esimerkiksi jos opintotukea saa 6kk ja oppisopimuksella on 6kk, tuloja voi olla 15780€, eli keskimäärin 2630€/kk niiltä kuudelta kuukaudelta, jotka opiskelija on työsuhteessa.    

  -> Yleisen asumistuen tarkistus täytyy tehdä, kun tulot muuttuvat. Tällöin myös asumistuki voi muuttua.    

-> Päivähoitomaksujen tarkistus täytyy tehdä, kun tulot muuttuvat olennaisesti.    

 

Muutosten ja tarkistusten tekeminen voi tuntua työläältä mutta todennäköisesti palkkatyössä oleminen kuitenkin motivoi opiskelijaa ja opiskelija hyötyy tilanteesta .  

 

Esimerkki 3.    

Opiskelija, vähintään 25-vuotias, opiskelee TE-palveluiden omaehtoisella työttömyysetuudella

( http://te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu/ )  

Opintojen aikana: Työttömyyspäiväraha/työmarkkinatuki sekä kulukorvaus; esim. Työmarkkinatuki 32,68€/pv (5pvää/vko) sekä kulukorvaus pääsääntöisesti 9€/pvä koulussa olopäiviltä, yhteensä 882,62€ ja lisäksi yleinen asumistuki (80 % hyväksyttävien asumismenojen ja perusomavastuun erotuksesta)  

Ennen koulutusta TE-toimisto arvioi jokaisen hakijan kohdalla, täyttyvätkö edellytykset opiskelua suunnittelevan koulutustarpeelle ja omaehtoisen opiskelun tukemiselle. Aiempia opintoja voidaan tukea työttömyysetuudella vain, jos opintojen keskeytymisestä on vähintään yksi vuosi. Opiskelua tukevaa työttömyysetuutta voi saada enintään 24 kuukautta opintokokonaisuutta kohden. Koulutuksen voi sovitusti keskeyttää esimerkiksi oppisopimusjakson ajaksi. Koulutusta ei kuitenkaan voi keskeyttää mennäkseen välillä esimerkiksi työkokeiluun.  

 

 

Yhteenvetona:  

Yleisin opiskelijoiden opintososiaalinen etuus on KELAn myöntämä opintotuki.   Oppisopimus ei pääasiallisesti vaikuta epäedullisesti opintososiaalisiin etuuksiin vaan opiskelijan taloudellista tilannetta parantaa työsuhteen aikana saatava palkka. Yksittäisissä tapauksissa opiskelija voi joutua kuitenkin tekemään muutoksia saamiinsa etuuksiin (muun muassa yleinen asumistuki).

Ajankohtaisia asioita, jotka vaikuttavat opiskelun aikaisiin taloudellisiin asioihin ovat muun muassa mahdollinen vanhempien tulorajojen poistuminen 18- 19 vuotiailta sekä t oimeentulotuen   siirtyminen KELA: n hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen Myös perustulokokeilun on suunniteltu alkavan vuonna 2017.