Page tree

 

 

Verkostotyöryhmän kokous

 

 

Aika torstai 15.5.2014 klo 10.00 - 14.00
 

Paikka Koulutuskeskus Sedu, neuvotteluhuone 208.

Koulukatu 41

60100 Seinäjoki

 

Läsnä Kuosa Maarit, koulutusjohtaja, Salpaus, puheenjohtaja                             Hanna Toijala, suunnittelija, Salpaus

Virpi Toimi, taloussihteeri, Salpaus

Laura Laakkonen, lehtori, Salpaus, poissa

Elina Mellas, lehtori, EKAMI

Teija Iivari, pt. tuntiopettaja, EKAMI

Sari Häkkinen, projektipäällikkö, EKAMI

Teija Iivari, EKAMI

Jaana Virtanen, koulutuspäällikkö, JAO

Seija Kivelä, yksikönjohtaja, JAO, poissa

Tom Bjon, toimialapäällikkö, KPEDU, poissa

Anne Etelä-aho, opiskelijahuollon koordinaattori, KPEDU, poissa

Saila Tolppanen KPEDU

Markatta Kuutsa KPEDU

Jari Koivumaa, lehtori, LAO

Sanna Laihinen, aikuiskoulutuspäällikkö, LAPPIA, poissa

Jonne Miettunen, lehtori, LAPPIA, AC- yhteys

Niko Finnilä, projektikoordinaattori, OSAO

Virve Kivelä, projektikoordinaattori, OSAO

Minna Ruokojoki, lehtori, OSAO

Mika Tirkkonen, kone- ja metalli, SAKKY

Maila Makkonen, SAKKY, AC-yhteys

Ulla Nivukoski, projektikoordinaattori, SEDU

Aila Ylihärsilä, kehittämispäällikkö, SEDU

Anna-Riitta Koski- Vähälä, elintarvikeala, YSAO

 

1

Kokouksen avaus

Maarit avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi.

 

2

Toiminta- ja taloussuunnitelmat

 

Kokouksen aluksi Aila Ylihärsilä esitteli SEDUN toimintaa.

Maarit kertoi, että Työ tekijäänsä opettaa erityisavustus liittyy osana nuorisotakuun toimiin ja OKM käynnistämiin toimenpiteisiin nuorten työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen uudistamiseksi. Nämä tavoitteet ovat myös tämän hankkeen tavoitteita:

  • monipuolistaa työssäoppimisen toteutustapoja
  • kehittää työssäoppimisen laatua koulutuksen järjestäjien ja työpaikkojen yhteistyössä.
  • lisäksi kehitetään ja otetaan käyttöön malleja koulutuksen toteuttamiseksi oppilaitosmuotoisen ja oppisopimuskoulutuksen yhdistelmänä
  • tavoitteena on työssäoppimispaikkojen lisääminen ja työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjauksen vahvistaminen

 

Lisäksi osahankkeiden toteutuksissa huomioidaan seuraavat painopisteet:

              1. Oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen joustavien
    yhdistämismahdollisuuksien kehittäminen sekä toteutusmallien
     jalkauttaminen

2. Työssäoppimisen yhteisten toimintamallien kehittäminen ja
    käyttöönotto

3. Opettajien osaamisen vahvistaminen työpaikalla tapahtuvan oppimisen
    ja yksilöllisten opintopolkujen edistämiseksi

4. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevat uudet oppimisratkaisut ja –
     ympäristöt

 

Näiden yhteistavoitteiden pohjalta jokainen koulutuksen järjestäjä on laatinut oman toimintasuunnitelmansa, jota se toteuttaa ja raportoi -hankkeen aikana. Hankkeessa hyödynnetään myös laajennetun työssäoppimisen -hankeissa kehiteltyjä malleja. Oppisopimus on tässä hankkeessa vahvasti mukana.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 700   000€.

 

Jokaisen koulutuksen järjestäjän edustaja esitteli itsensä sekä hankkeensa konkreettisen tekemisen tavoitteet. Tätä varten jokainen taho oli laatinut tiivistelmän, joka laitetaan Wikiin ja ko. tiivistelmä on tarpeen myös 21.5 olevassa ohjausryhmässä, kun esitellään hankekokonaisuutta.

 

Lyhyesti tiivistelmää:

EKAMI: Tavoitteena on kehittää nuorille suunnattu oppilaitos- ja oppisopimusmuotoisen koulutuksen yhdistävä koulutusmalli

KPEDU: Some ja keskeytyksen vähentyminen, läpäisy ym.

LAO: Mobiiliteknologian hyödyntäminen työssäoppimisessa, osaamisperusteet

 

Ruokatauko 11.30- 12.15

 

OSAO: Työssäoppimisen ja työelämän vahvistaminen, työturvallisuus, materiaali pilvipalveluun

YSAO: 2+1 malli, yksilölliset polut, opettajien työelämäjaksot

JAO: Hotraca rotaatiomalli (1+2 malli)

SEDU: sos.terv. ja rak.ala, TOP määrän ja laadun lisääminen, Taitaja2016 huippuosaamisen tukeminen

SAKKY: kome ja rak.ala, keskeytykset (mm. 2+1 malli)

LAPPIA: TOP seuranta verkkoon, merkonomit näyttö/ top ohjaus

SALPAUS: sos.ala kotihoidon kehittämien, Rak ja kiinteistöala top ohjaajien tukeminen, kome ja logist. hyvinvointiteknologian top. kehitt. (Merivaara)

 

3

Koordinaatiosuunnitelma

Maarit on tehnyt koordinaatiosuunnitelmaluonnoksen aikatauluineen ja esitteli sen kokouksessa. Suunnitelmassa on AC- sekä ns.tavallisia kokouksia. Sovittiin tapaamisaikataulu joka löytyy vikistä. Osoite: viki.lamk.fi

Seuraava kokous on Oulussa 12- 13.11. 2014 (toivottiin  Some vierihoitoa)

4

Arviointisuunnitelma

Maarit esitteli pohjan yhteiselle hankkeen arviointisuunnitelmalle kokouksessa.

OKM:n webropol – kyselyn kautta saadaan paljon tietoa. Myös muita mittareita pohditaan. Myös tämä pohja löytyy wikistä.

5

Tiedotussuunnitelma

Suunnitelmaa valmistellaan. Ehdotettiin että luodaan Vikiin taulukko jota jokainen täydentää. Laaditaan lomakepohja jossa kaikkien logot? Hankkeelle oma logo? Lao lupasi suunnitella ehdotelmia 15.8.2014 mennessä.

 

6

Sparraajaparit

Sovittiin seuraavat sparraajaparit:Sakky ja Ysao , Jao ja Ekami, Kpsedu ja Osao, Sedu

ja Salpaus sekä Lappia ja Jao.

 

7

WIKI, BLOGI yms.

Hanna esitteli ja sovittiin käytännöistä.

 

8

Muut asiat

Talousasiat; Jaettiin hankkeen seurantalakana, maksatusohje sekä maksatustaulukko.(liitteinä)

Maksatusmateriaali ohje ja lomake lähetetään kaikille myöhemmin myös sähköisesti.

 

Päättettiin perustaa suljettu Facebook ryhmä. Hanna hoitaa ja ohjeistaa.

 

Seuraava kokous on Oulussa 12- 13.11.2014 (toivottiin Some vierihoitoa)

 

 

 

Maarit Kuosa kiitti osallistumisesta ja päätti kokouksen

 

 

 

Muistion kirjasi Virpi Toimi

 

 

 

Tarkasti Maarit Kuosa