P-H alueen aikuisohjausstrategia/pm luonnostelua 19.2.2011

Strategian tarkoitus

Strategiassa ilmaistaan alueen aikuiskoulutus ja --ohjaustoimijoiden yhteinen tahto kehittää maakunnallinen ohjauspalvelukonsepti ja toteuttaa aikuisväestön ja työelämän tarpeisiin vastaavia , asiakaslähtöisiä, monikanavaisia ja helposti saavutettavia ohjauspalveluja.

Strategia määrittää aikuisohjauspalvelujen kehittämisen suuntaviivat lähivuosiksi. Visio, toiminta-ajatus ja arvot yhdessä pidemmän aikavälin päämäärien ja tulostavoitteiden kanssa kuvaavat sitä, millaiseksi maakunnallinen aikuisohjauksen palvelukonsepti  halutaan kehittää.

Strategia linjaa verkostotoimintaa ja ohjauspalvelujen kehittämistä.

Asiakkaille näkyvät palvelut kuvataan

Palvelujärjestelyt rakennetaan verkoston organisaatioiden yhteistoiminnan varaan

Strategiassa julkaistaan yhteinen VISIO, jonka saavuttamiseksi ohjauspalvelujärjestelyt suunnitellaan.

MISSIO (toiminta-ajatus) kertoo miksi, mitä kenelle ja miten

Määritellään keskeiset ARVOT, jotka ohjaavat verkoston yhteistoimintaa ja palvelujen kehittämistä/toteuttamista

Strategiatorilla voit osallistua uuden strategian valmisteluun ja keskustella siihen liittyvistä aiheista. Vaikuta ajatteluun asiantuntemuksellasi ja näkemykselläsi!